Jumalasuhde, sisäistetyt suhteet ja etiikka

Takaisin

(4 op)

​​Koulutusjakso on osa kirkon sairaalasielunhoidon erityiskoulutusta EK 2022-2024. ​Koulutuksen yhtenä teemana on oman Jumala-suhteen tarkastelu ja tutustuminen hengellisyyden vaikutukseen työntekijän omassa elämässä. Koulutuksessa tarkastellaan terveydenhuollon kontekstiin ja kirkon sairaalasielunhoitajan tehtäväalueeseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Koulutus lisää itsetuntemusta.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito, Spiritualiteetti, Työelämätaidot
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 5.-7.9.2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 1.1.2023
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja
• osaa hahmottaa omaa jumalakäsitystään ja sen vaikutusta sielunhoitotyöhön
• tunnistaa sielunhoitajan varjonsa ja osaa käsitellä siihen liittyviä kysymyksiä
• tunnistaa sielunhoitoon ja sielunhoitosuhteeseen liittyviä eettisiä kysymyksiä ja haasteita ja osaa huomioida ne toiminnassaan
• osaa integroida hengellistä näkökulmaa ihmiskuvaansa, ymmärtää spiritualiteetin merkityksen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille

Lisätietoja: ​​Jakso toteutuu etä- tai lähijaksona. Kouluttajina toimivat Kirkkohallituksen Diakonia ja yhteiskunta ja Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikköjen asiantuntijat.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 135 €
Täysihoito: 90 e
Muut kustannukset: Majoituskulut
Kustannusten lisätiedot: Osallistuja huolehtii itse majoituksen varaamisesta ja kustannuksista.
Tiedustelut kustannuksista: virpi.sipola@evl.fi
Tiedustelut sisältö: virpi.sipola@evl.fi, katri.suhonen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Diakonia ja yhteiskunta
Yhteistyökumppanit: Kirkon tutkimus ja koulutus