K12-ohjaajakoulutus

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
Koulutus peruutettu

Opi ohjaamaan vuorovaikutustaitojen kursseja kouluikäisille! K12-ohjaajakoulutus sopii kaikille kasvatustyön ammattilaisille ja tuottaa pätevyyden toimia K12-kasvukurssin ohjaajana. Kurssi on vuorovaikutustaitojen kurssi, jolla tunnistetaan tunteita ja tutustutaan omaan minään. Ohjaajakoulutuksessa perehdytään ongelmanratkaisutaitoihin sekä K12-ohjaajan tehtäviin.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: kasvatus, vuorovaikutus- ja sosiaaliset taidot
Kohderyhmä: nuorisotyönohjaajat, papit
Aika ja paikka: 1. osa 30.3.-1.4.2020 ja 2. osa 4.-6.5.2020 Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Sähköposti ja puhelin: maara.kosonen@nuorikirkko.fi, 0400 54 1957
Osaamistavoitteet: Osallistuja – ymmärtää K12-kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata K12-kursseja – käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan toisia arvostavalla tavalla – osaa ohjata kouluikäisiä tyttöjä ja poikia vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen – osaa kehittää K12-kurssien toimintaa omalla alueellaan.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 640€ /hlö Nuori kirkko ry:n jäsenseurakunta, 700€ /hlö muut. sis. koulutuksen molemmat osat ja materiaalit
Täysihoito: 374 €
Kustannusten lisätieto: Nuisku-, Toimiva Perhe-, Toimiva Koulu- ohjaajille koulutuksen laajuus on 2,5 op. Tällöin koulutuksen osallistumismaksu on 320 € Nuori kirkko ry:n jäsenseurakuntien työntekijät / 350 € muut. Täysihoidon hinta on noin 374 € 2 hengen huoneessa.
Tiedustelut: Maara Kosonen maara.kosonen@nuorikirkko.fi 0400 541957
Lisätietoja: K12-ohjaajakoulutus on osa Thomas Gordonin kehittämää kansainvälistä koulutusjärjestelmää, johon kuuluvat muun muassa Nuisku- ja Toimiva perhe -kurssit. Koulutus on kaksiosainen. 1. osassa tutustutaan Gordonin perustaitoihin, joita ovat selkeä viestintä sekä kuuntelun ja ongelmanratkaisun taidot. 2. osassa harjoitellaan ohjaamista ja pohditaan K12-ohjaajan roolia ja tehtäviä. K12-ohjaajaksi pätevöityminen edellyttää osallistumista ohjaajakoulutuksen molempiin osiin. Nuisku-, Toimiva Perhe- ja Toimiva Koulu -ohjaajat voivat pätevöityä K12-ohjaajiksi osallistumalla vain ohjaajakoulutuksen 2. osaan. Ensimmäiseen osaan kuuluu etäopiskelua, toiseen osaan sisältyy kehittämistehtävä. Osat 1. ja 2. muodostavat yhdessä kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisen moduulin. Moduuliin voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorita erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista: evl.fi/erityiskoulutukset.
Linkki kotisivulle: https://www.seurakuntaopisto.fi/
https://koulutukset.nuorikirkko.fi/koulutukset/k12-ohjaajakoulutus-2020/
https://koulutukset.nuorikirkko.fi/koulutukset/k12-ohjaajakoulutus-2020/
Toteuttaja: Kirkkopalvelut / Seurakuntaopisto
Yhteistyökumppani: Nuori kirkko ry