K12-ohjaajakoulutus

Takaisin

(5 op)

​Opi ohjaamaan vuorovaikutustaitojen kursseja kouluikäisille! K12-kursseilla kouluikäiset (noin 11-13-vuotiaat) harjoittelevat vuorovaikutustaitoja, tunnistavat tunteita ja tutustuvat omaan itseensä. ​K12-ohjaajakoulutus sopii kaikille kasvatuksen ammattilaisille ja tuottaa pätevyyden toimia K12-kasvukurssin ohjaajana.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kasvatus, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä
Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • ymmärtää K12-kurssin vuorovaikutustaidot, periaatteet, rakenteen ja menetelmät sekä osaa järjestää ja ohjata K12-kursseja
  • osaa käyttää ja kehittää omia vuorovaikutustaitojaan toisia arvostavalla tavalla
  • osaa ohjata kouluikäisiä vuorovaikutustaitojen vahvistamiseen
  • osaa kehittää K12-kurssien toimintaa omalla alueellaan

Lisätietoja: ​K12-kurssi on tunne- ja vuorovaikutustaitojen kasvukurssi noin 11-13-vuotiaille (5. ja 6. luokkalaisille) ja se koostuu kuudesta kahden oppitunnin kokonaisuudesta. Kurssi kuuluu
kansainväliseen Gordonin ihmissuhdetaitokurssien perheeseen. K12-ohjaajakoulutus pätevöittää pitämään K12-kursseja kouluikäisille.

Koulutuksen ensimmäisellä lähijaksolla tutustutaan Gordonin perustaitoihin, joita ovat selkeä viestintä sekä kuuntelun ja ongelmanratkaisun taidot. Toisella lähijaksolla harjoitellaan ohjaamista ja perehdytään K12-ohjaajan rooliin ja tehtäviin. Nuisku-, Toimiva Perhe- ja Toimiva Koulu -ohjaajat voivat pätevöityä K12-ohjaajiksi osallistumalla vain ohjaajakoulutuksen 2. osaan. Koulutukseen kuuluu orientoiva ennakkotehtävä, johon sisältyy kirjallisuutta. Lisäksi lähijaksojen välillä tehdään kehittämistehtävä. Kouluttajat ohjaavat etäopiskelua sähköisesti.

Ohjaajakoulutuksen osallistujat saavat ohjaajan käsikirjan, jossa on yksityiskohtaiset suunnitelmat K12-kurssin eri kokoontumiskertoja varten. Ohjaajan käsikirjassa on selkeitä ohjeita alustuksiin, harjoitusten tehtävänantoihin, purkukeskusteluihin sekä kurssin muiden osien toteuttamiseen.

Ohjaajan materiaali on tarkoitettu ainoastaan koulutuksen käyneen ohjaajan käyttöön. Järjestäessään K12-kursseja ohjaaja sitoutuu tilaamaan jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen kurssimateriaalin.

1.1.2021 jälkeen suoritetut Gordon-koulutukset eivät enää ole Kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja.

Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Hetu Saarinen, hetu@iki.fi / gordoninkaverit@gmail.com, 0400 728832
Tiedustelut sisältö: Hetu Saarinen, hetu@iki.fi / gordoninkaverit@gmail.com, 0400 728832
Linkki kotisivulle: https://gtiry.net
Aineistoa: https://gtiry.net/koulutus
Toteuttaja: Gordonin toimivat ihmissuhteet ry