Kansainvälisen työn erityiskoulutus, lähetystyöhön valmentava erityiskoulutus

Takaisin

(35 op)

Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan henkilökohtaistetusti Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön rekrytoiduille. Koulutuksen järjestämisvastuu on Kirkkohallituksella. Koulutus koostuu moduuleista, joiden toteuttajina ovat Kirkkohallitus, lähetysjärjestöt ja oppilaitokset. Moduuleja on viisi pakollista ja kaksi valinnaista. Niiden sisällöt ja ydinosaamisalueet on määritelty. Nämä ydinosaamisalueet ovat:
– sitoutuminen kirkon hengelliseen perustaan
– tehtäväkohtainen ammatillinen osaaminen
– vuorovaikutustaidot sekä uskonto- ja kulttuuriosaaminen
– organisaatio- ja kehittämisosaaminen

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena, jossa on lähipäiviä sekä etätehtäviä. Osallistuminen lähipäiviin on useimmiten mahdollista myös etänä.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Muut, Uudet työntekijät
Aika ja paikka: 1.1.2021-31.12.2021, Suomen Lähetysseura, Maistraatintori 2a, Helsinki, Kirkon Talo, Eteläranta 8, Helsinki. Räätälöity koulutus, jonka suorittaminen voi jatkua työalueelta käsin.
Ilmoittautuminen viimeistään: 1.1.2021
Ilmoittautumisen lisätiedot: Hakeutuminen käynnistyy rekrytointipäätöksen jälkeen. Tiedustelut koulutusta koskien: paivi.ramstadius@suomenlahetysseura.fi
Osaamistavoitteet: Osallistuja

  • ymmärtää lähetystyön osana kolmiyhteisen Jumalan lähetystä, tuntee lähetystyön teologiset perusteet luterilaisessa kontekstissa sekä sitoutuu kirkon hengelliseen perustaan,
  • tuntee lähetystyön ammatilliset ulottuvuudet (julistus, palvelu, vaikuttaminen) ja hahmottaa oman työssä tässä kokonaisuudessa,
  • osaa tehtävän edellyttämät monipuoliset vuorovaikutustaidot, osaa toimia erilaisten uskontojen ja kulttuurien konteksteissa sekä hallitsee tehtävän kannalta tarpeelliset suunnittelu-, työ-yhteisö-, organisointi- ja johtamistaidot monikulttuurisessa ympäristössä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Joissakin koulutuspäivissä (symposiumit, seminaarit) voi olla osallistumismaksu, joka korvataan Suomen Lähetysseuran kautta ulkomaantyöhön lähteville.
Täysihoito: majoitus- ja ruokailukulut korvataan Lähetysseuran ulkomaantyöhön rekrytoiduille
Muut kustannukset: matkakulut korvataan matkustusohjesäännön mukaisesti Lähetysseuran ulkomaantyöhön rekrytoiduille
Tiedustelut kustannuksista: paivi.ramstadius@suomenlahetysseura.fi 0407650146
Tiedustelut sisältö: Päivi Ramstadius, koulutuskoordinaattori, paivi.ramstadius@suomenlahetysseura.fi, p.040 7650 146
Linkki kotisivulle: https://felm.suomenlahetysseura.fi
Toteuttaja: Suomen Lähetysseura
Yhteistyökumppanit: Kirkon lähetystyön keskus ja Seurakuntaopisto