Kansainvälisen työn erityiskoulutus – lähetystyöhön valmentava koulutus

Takaisin

(35 op)

Hakuaika päättynyt.
Kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutuksen (Lähetystyöhön valmentava koulutus) tehtävänä on antaa koulutukseen osallistuvalle valmiudet toimia erityisesti kansainvälisissä lähetystyön tehtävissä, mutta myös laajemmin erilaisissa kirkkojen kansainvälisissä yhteistyötehtävissä.

Koulutuksen erityistavoitteena on vahvistaa kutsumusta palvella kieli- ja kulttuurirajat ylittävässä lähetystyössä Lähetysyhdistys Kylväjän työalueilla, joissa ei ole ennestään kristittyjä tai heitä on hyvin vähän.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Muut, Viestintätehtävissä toimivat, Kanttorit, Lastenohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 30.8.2022 alkaen vuoden pituinen monimuotokoulutus
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.3.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Hakuaika päättynyt.
Osaamistavoitteet: ​Koulutuksen osaamistavoitteina on, että osallistuja:

  • ymmärtää lähetystyön kolmiyhteisen Jumalan lähetyksenä, tuntee lähetystyön teologiset perusteet luterilaisessa kontekstissa sekä sitoutuu kirkon hengelliseen perustaan.
  • tuntee lähetystyön ammatilliset ulottuvuudet (julistus, palvelu, vaikuttaminen) ja hahmottaa oman työssä tässä kokonaisuudessa
  • omaa tehtävän edellyttämät monipuoliset vuorovaikutustaidot sekä kykenee toimimaan erilaisten uskontojen ja kulttuurien kontekstissa
  • tuntee oman kirkon, järjestön ja kumppanuuskirkkojen perustehtävän, tavoitteet ja toiminnan sekä
  • omaa tehtävän kannalta tarpeelliset suunnittelu-, työyhteisö-, organisointi ja johtamistaidot monikulttuurisessa ympäristössä.

Lisätietoja: ​Koulutus alkaa Suomen Raamattuopistolla 30.8.-22 lähijaksolla, joka kestää 10 viikkoa. Tämän jälkeen koulutus jatkuu Lähetysyhdistys Kylväjän järjestämänä monimuotokoulutuksena (etäopinnot verkossa ja lähijaksot Suomen Raamattuopistolla). Koulutus päättyy kesäkuussa 2023.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Koulutuksen hinta on 3000 – 4000 euroa. Lähetysyhdistys Kylväjä kustantaa opinnot niille, jotka lähtevät lähetystyöhön.
Täysihoito:
Muut kustannukset:
Kustannusten lisätiedot:
Tiedustelut kustannuksista: pentti.marttila@kylvaja.fi
Tiedustelut sisältö: pentti.marttila@kylvaja.fi
Linkki kotisivulle: https://www.kylvaja.fi/
Aineistoa: https://www.kylvaja.fi/rekry/
Toteuttaja: Suomen Raamattuopisto
Yhteistyökumppanit: Lähetysyhdistys Kylväjä, Kirkon lähetystyön keskus, Kirkon koulutuskeskus