Kansainvälisen työn erityiskoulutus, lähetystyöhön valmentava koulutus

Takaisin

(35 op)

​​​​Koulutus on monimuotokoulutusta, johon sisältyy lähipäiviä, oppimistehtäviä ja muuta itsenäistä työskentelyä. Osallistuminen lähipäiviin on useimmiten mahdollista myös etänä. Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön rekrytoidut työntekijät suorittavat koulutuksen pääosin työnsä ohessa. Henkilökohtaistettu koulutuskokonaisuus koostuu useista osasista, ml. työhön sisältyvä perehdytys, muut koulutukset ja työtehtävät. Kaksi pakollista moduulia (Kirkon missio – minun tehtäväni ja Raamattu, rukous ja spiritualiteetti) suoritetaan Kirkon lähetystyön keskukseen.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Hallinnon ja talouden työntekijät, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat, Johtajat / lähijohtajat, Papit, Diakonit ja diakonissat, Uudet työntekijät, Muut
Aika ja paikka: 1.1.2023-31.12.2023, Suomen Lähetysseura, Maistraatinportti 2a, Helsinki ja Kirkon Talo, Eteläranta 8, Helsinki. Räätälöity koulutus, jonka suorittaminen voi jatkua työalueelta käsin.
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.12.2022
Sähköposti-ilmoittautuminen: paivi.ramstadius@suomenlahetysseura.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus alkaa rekrytointipäätöksen jälkeen. Tiedustelut koulutusta koskien: paivi.ramstadius@suomenlahetysseura.fi
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • ymmärtää lähetystyön osana kolmiyhteisen Jumalan lähetystä, tuntee lähetystyön teologiset perusteet luterilaisessa kontekstissa sekä sitoutuu kirkon hengelliseen perustaan,
  • tuntee lähetystyön ammatilliset ulottuvuudet (julistus, palvelu, vaikuttaminen) ja hahmottaa oman työssä tässä kokonaisuudessa,
  • osaa tehtävän edellyttämät monipuoliset vuorovaikutustaidot, osaa toimia erilaisten uskontojen ja kulttuurien konteksteissa sekä hallitsee tehtävän kannalta tarpeelliset suunnittelu-, työyhteisö-, organisointi- ja johtamistaidot monikulttuurisessa ympäristössä.

Lisätietoja: ​Koulutuksen järjestämisvastuu on Kirkkohallituksella. Koulutus koostuu moduuleista, joiden toteuttajina ovat Kirkkohallitus, lähetysjärjestöt ja oppilaitokset. Moduuleja on viisi pakollista ja kaksi valinnaista. Niiden sisällöt ja ydinosaamisalueet on määritelty. Nämä ydinosaamisalueet ovat:– sitoutuminen kirkon hengelliseen perustaan
– tehtäväkohtainen ammatillinen osaaminen
– vuorovaikutustaidot sekä uskonto- ja kulttuuriosaaminen
– organisaatio- ja kehittämisosaaminen
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Ei osallistumismaksua. Joissakin koulutuspäivissä (symposiumit, seminaarit) voi olla osallistumismaksu, joka korvataan Suomen Lähetysseuran kautta ulkomaantyöhön lähteville.
Täysihoito: Mahdolliset majoitus- ja ruokailukulut korvataan Lähetysseuran ulkomaantyöhön rekrytoiduille.
Muut kustannukset: Mahd. matkakulut korvataan matkustusohjesäännön mukaisesti Lähetysseuran ulkomaantyöhön rekrytoiduille.
Kustannusten lisätiedot: Osallistuja huolehtii itse majoituksen varaamisesta Lähetysseuran suosittamista majoitusliikkeistä.
Tiedustelut kustannuksista: paivi.ramstadius@suomenlahetysseura.fi, p.040 7650 146
Tiedustelut sisältö: Koulutuskoordinaattori paivi.ramstadius@suomenlahetysseura.fi ja KLK:n moduulien osalta vesa.hakkinen@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://felm.suomenlahetysseura.fi/
Aineistoa: https://felm.suomenlahetysseura.fi/osallistu/koulutukset/kansainvalisen-tyon-erikoistumiskoulutus/
Toteuttaja: Suomen Lähetysseura