Kansainvälisen työn erityiskoulutus, lähetystyöhön valmentava koulutus

Takaisin

(35 op)

​Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan henkilökohtaistetusti Suomen Lähetysseuran ulkomaantyöhön rekrytoiduille. Koulutuksen järjestämisvastuu on Kirkkohallituksella. Koulutus koostuu moduuleista, joiden toteuttajina ovat Kirkkohallitus, lähetysjärjestöt ja oppilaitokset. Moduuleja on viisi pakollista ja kaksi valinnaista. Niiden sisällöt ja ydinosaamisalueet on määritelty. Nämä ydinosaamisalueet ovat:
– sitoutuminen kirkon hengelliseen perustaan
– tehtäväkohtainen ammatillinen osaaminen
– vuorovaikutustaidot sekä uskonto- ja kulttuuriosaaminen
– organisaatio- ja kehittämisosaaminen

Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena, jossa on lähipäiviä sekä etätehtäviä. Osallistuminen lähipäiviin on useimmiten mahdollista myös etänä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Hallinnon ja talouden työntekijät, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Papit, Viestintätehtävissä toimivat, Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Johtajat / lähijohtajat, Kanttorit
Aika ja paikka: 1.1.-31.12.2022, Suomen Lähetysseura, Maistraatinportti 2a, Helsinki ja Kirkon Talo, Eteläranta 8, Helsinki. Räätälöity koulutus, jonka suorittaminen voi jatkua työalueelta käsin.
Ilmoittautuminen viimeistään: 1.12.2021
Sähköposti-ilmoittautuminen: paivi.ramstadius@suomenlahetysseura.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Hakeutuminen käynnistyy rekrytointipäätöksen jälkeen. Tiedustelut koulutusta koskien: paivi.ramstadius@suomenlahetysseura.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

  • ymmärtää lähetystyön osana kolmiyhteisen Jumalan lähetystä, tuntee lähetystyön teologiset perusteet luterilaisessa kontekstissa sekä sitoutuu kirkon hengelliseen perustaan,
  • tuntee lähetystyön ammatilliset ulottuvuudet (julistus, palvelu, vaikuttaminen) ja hahmottaa oman työssä tässä kokonaisuudessa,
  • osaa tehtävän edellyttämät monipuoliset vuorovaikutustaidot, osaa toimia erilaisten uskontojen ja kulttuurien konteksteissa sekä hallitsee tehtävän kannalta tarpeelliset suunnittelu-, työyhteisö-, organisointi- ja johtamistaidot monikulttuurisessa ympäristössä.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Ei osallistumismaksua. Joissakin koulutuspäivissä (symposiumit, seminaarit) voi olla osallistumismaksu, joka korvataan Suomen Lähetysseuran kautta ulkomaantyöhön lähteville.
Täysihoito: majoitus- ja ruokailukulut korvataan Lähetysseuran ulkomaantyöhön rekrytoiduille.
Muut kustannukset: matkakulut korvataan matkustusohjesäännön mukaisesti Lähetysseuran ulkomaantyöhön rekrytoiduille.
Kustannusten lisätiedot: Osallistuja huolehtii itse majoituksen varaamisesta Lähetysseuran suosittamista majoitusliikkeistä.
Tiedustelut kustannuksista: paivi.ramstadius@suomenlahetysseura.fi, p.040 7650 146
Tiedustelut sisältö: Koulutuskoordinaattori paivi.ramstadius@suomenlahetysseura.fi
Linkki kotisivulle: https://felm.suomenlahetysseura.fi/
Aineistoa: https://felm.suomenlahetysseura.fi/osallistu/koulutukset/kansainvalisen-tyon-erikoistumiskoulutus/
Toteuttaja: Suomen Lähetysseura
Yhteistyökumppanit: Seurakuntaopisto