Kanttoreiden mentorointiryhmä

Takaisin

(0,5 op)

työssäjaksaminen ja kanttori-identiteetin kysymyksiä

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: jumalanpalveluselämä ja julistus, seurakuntien musiikkitoiminta, spiritualiteetti
Kohderyhmä: kanttorit
Aika ja paikka: 29.1.2019 klo 10-12 Helsingin hpk:n tuomiokapituli; 2.4.2019 klo 10-12 Espoon hpk:n tuomiokapituli; 10.9.2019 klo 10-12 Helsingin hpk:n tuomiokapituli; 5.11.2019 klo 10-12 Espoon hpk:n tuomiokapituli
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.11.2018
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on prosessi, joten osallistuminen edellyttää osallistumista jokaiseen kokoontumiskertaan.
Osaamistavoitteet: – osallistuja osaa hahmottaa omaa työtään, tarkastella ja reflektoida omaa työnteon tapaansa suhteessa omaan itseensä ja toisiin työntekijöihin

– osallistuja osaa hyödyntää mentorointiprosessin aikana tehtyjä havaintoja omassa työssään ja kehittää omaa työtään

– osallistuja osaa hahmottaa omia voimavarojaan sekä hallitsee keinoja niiden ylläpitämiseen

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: Koulutus on osallistujalle maksuton.
Täysihoito:
Muut kustannukset: Mahdolliset matka- ja ruokailukustannukset.
Tiedustelut: Hanna Remes ja Kati Pirttimaa hanna.remes@evl.fi ja kati.pirttimaa@evl.fi
Linkki kotisivulle: http://sakasti.evl.fi/koultus
Toteuttaja: Helsingin hiippakunta
Yhteistyökumppani: Espoon hiippakunta, Kati Pirttimaa