Kärsimys, pahuus ja kuolema

Takaisin

(5 op)

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta
Tehtäväalue: Muu, Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 12.9.-20.10.2023 Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 28.8.2023
Ilmoittautumisen lisätiedot: Tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta ovat kurssisivulla. Näet kurssin ilmoittautumisajan kurssisivun yläosasta. Ilmoittautumisajan ollessa käynnissä voit ilmoittautua kurssille Siirry ilmoittautumaan -painikkeesta.
Osaamistavoitteet: ​​Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee pahan/kärsimyksen ongelmasta käydyn keskustelun historiaa ja keskustelun systemaattista luonnetta nykyisessä teologiassa ja uskonnonfilosofiassa.
 • osaa kytkeä pahan/kärsimyksen ongelmasta käytävän filosofis-teologisen keskustelun muihin systemaattisen teologian ja uskonnonfilosofian kannalta keskeisii kysymyksiin, kuten teismi vs. ateismi -kiistaan, evidentialismiin yms.
 • tuntee kuolemaa ja kuolemanjälkeistä elämää koskevien teologisten ja filosofisten käsitysten historiaa ja niihin liittyvää nykykeskustelua.
 • osaa kytkeä kärsimystä, pahuutta ja kuolemaa koskevat systemaattisen teologian ja uskonnonfilosofian kysymykset käytännöllisen teologian näkökulmiin (mm. sielunhoito).
 • on valmiudet vertailla kärsimystä, pahuutta ja kuolemaa koskevia käsityksiä ja rituaaleja eri uskonnoissa ja maailmankatsomuksissa, ja hän pystyy tunnistamaan näiden variaatioita monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

Lisätietoja: ​​Sisällöt:

 • Pahan/kärsimyksen ongelmasta käytävää keskustelua ja sen historiaa teologiassa ja uskonnonfilosofiassa, erityisesti teodikea vs. antiteodikea.
 • Kuolemasta ja kuolemanjälkeisestä elämästä käytävääSisä keskustelua ja sen historiaa teologiassa ja uskonnonfilosofiassa; yhteydet mm. metafyysisiin kysymyksiin materialismista, naturalismista, idealismista, dualismista, transsendentaalifilosofiasta jne.
 • Käytännöllisen teologian näkökulmia pahuuden/kärsimyksen ja kuoleman/kuolevaisuuden teemoihin.
 • Uskontotieteen näkökulmia em. teemojen kulttuuriseen variaatioon jne.
 • Kuoleman, kärsimyksen ja pahuuden tarkastelua taiteen (esim. kirjallisuus, elokuvat) avulla.
 • (Tarkempi sisältö, mm. käytännöllisen teologian ja uskontotieteen näkökulmien sisältyminen kurssiin, vaihtelee vuosittain sen mukaan, millaisena mahdollisena opetusyhteistyönä kurssi toteutetaan.)

Koulutus on avointa yliopisto-opetusta, joka toteutetaan yhteisopetuksena teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman kanssa. Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat koulutusohjelman järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa.Koulutus on lähiopetusta Helsingissä. Katso tarkempi suoritustapa kurssin tiedoista kurssisivulta.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito:
Tiedustelut kustannuksista: avoin-student@helsinki.fi
Tiedustelut sisältö: avoin-student@helsinki.fi
Linkki kotisivulle: https://www.helsinki.fi/fi/hakeminen-ja-opetus/avoin-yliopisto/avoimet-opinnot-koulutusohjelmittain
Aineistoa: https://studies.helsinki.fi/opintotarjonta/cur/hy-opt-cur-2324-f415f356-abc3-44c6-a143-e421225ee4f4
Toteuttaja: Helsingin yliopisto