Kasteen merkitysten äärellä

Takaisin

Millaisia merkityksiä kasteella on? Miten seurakuntalaisten kanssa voidaan yhdessä tutkia kasteeseen liittyviä merkityksiä kunkin elämässä? Missä vaiheessa vanhemmat päättävät kasteesta ja millaisilla perusteilla? Miten tutkimme kasteen mysteeriä työntekijöiden kesken, lasten ja perheiden kanssa tai eri katsomusten näkökulmista? Mikä tuottaa hyvän kokemuksen seurakunnan ja perheen välisestä yhteydenpidosta ja kastejuhlasta? Miten kaste näkyy​ seurakunnan tiloissa, toiminnassa ja digitaalisissa ympäristöissä?
Koulutuksessa voidaan painottaa tilaajan toiveiden mukaan kasteen teologiaa tai käytäntöä, viestintää tai lasten, nuorten ja perheiden kohtaamista kasteen teemoissa. Koulutuksessa hyödynnetään kirjaa Kaste (Kirjapaja 2020) https://sacrum.fi/kaste

Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Kasvatus
Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi , 040-7033356 ja Satu Reinikainen, satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi , 040-7019713
Tiedustelut sisältö: Kaisa Aitlahti, kaisa.aitlahti@seurakuntaopisto.fi , 040-7033356 ja Satu Reinikainen, satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi , 040-7019713
Linkki kotisivulle: http://www.seurakuntaopisto.fi
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto