Kasvun polulla lasten ja perheiden kanssa

Takaisin

(1,50 op)

​Millainen kasvun polku lapselle ja perheelle rakentuu kirkossa? Ketkä sitä ovat rakentamassa? Miten vahvistamme luontevia tapoja olla mukana eri elämänvaiheissa? Koulutuksessa keskitytään 0-11 -vuotiaiden ja heidän perheidensä kasvun polkuun.​

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Jumalanpalveluselämä ja julistus, Kasvatus, Perhe ja parisuhde, Spiritualiteetti
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Papit
Aika ja paikka: 2.-4.2.2021 verkkototeutus
Ilmoittautuminen viimeistään: 4.1.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja
– tuntee kasvun polku-ajattelun ja osaa hyödyntää sitä omassa työssään
– tunnistaa seurakuntalaisuutta ja kristillistä identiteettiä vahvistavia toimintatapoja
– osaa rakentaa vuorovaikutteista toimintaa lasten ja perheiden kanssa

Lisätietoja: Sisältöjä
– kaste ja kummius -hankkeen ja kasvun polun ajattelu, seurakunta yhteisönä ja seurakuntayhteyden ylläpitäminen
– 0-11 -vuotiaiden kasvun polku ja sen kosketuspinnat lasten ja perheiden elämässä
– viestintä ja perheiden tavoittaminen
– perhelähtöisen seurakunnan suuntaviivat
– pilottiseurakuntien kokeilujen tuloksia varhaiskasvatuksesta ja perhetoiminnasta
– kolme lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä ja kirjallisuutta
Musiikkikouluttajana mukana Riikka Jäntti, Nuori kirkko ry.

3 lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä ja kirjallista materiaalia

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 240 €
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@seurakuntaopisto.fi
Tiedustelut sisältö: Satu Reinikainen satu.reinikainen@seurakuntaopisto.fi 040-7019713 ja Timo Tulisalo, timo.tulisalo@nuorikirkko.fi
Linkki kotisivulle: http://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto
Yhteistyökumppanit: Lasten ja nuorten keskus ry