Kasvun polulla nuorten ja nuorten aikuisten kanssa

Takaisin

(1 op)

Millainen kasvun polku seurakunnassanne rakentuu nuoresta aikuiseksi? Millaisten lähteiden äärellä siinä ammennetaan voimavaroja? Miten vahvistamme luontevia tapoja osallisuuteen sen eri tasoilla? Koulutuksessa keskitytään 12-22 -vuotiaiden kasvun polkuun.

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Nuorisotyönohjaajat, Papit
Aika ja paikka: 9.-11.2.2021, pääkaupunkiseutu
Ilmoittautuminen viimeistään: 14.12.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja​

  • tuntee kasvun polku -ajattelun ja osaa hyödyntää sitä omassa työssään
  • tunnistaa seurakuntalaisuutta ja kristillistä identiteettiä vahvistavia toimintatapoja
  • osaa rakentaa vuorovaikutteista toimintaa nuorten ja nuorten aikuisten kanssa

Lisätietoja:

Sisältöjä

  • kaste ja kummius -hankkeen ja kasvun polun ajattelun, seurakunta yhteisönä ja seurakuntayhteyden ylläpitäminen
  • 12-22-vuotiaiden kasvun polku ja sen kosketuspinnat nuorten ja nuorten aikuisten elämässä
  • viestintä sekä nuorten ja nuorten aikuisten tavoittaminen
  • pilottiseurakuntien kokeilujen tuloksia

Koulutus sisältää kolme lähipäivää. Koulutukseen ei sisälly etäopiskelutehtäviä tai kirjallisuutta.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250 €
Täysihoito: Osallistuja vastaa mahdollisesti tarvitsemiensa aterioiden ja majoituksen varaamisesta ja kustannuksista itse.
Tiedustelut kustannuksista: koulutus@lastenjanuortenkeskus.fi, 040 018 2278
Tiedustelut sisältö: Anna Kärri, anna.karri@lastenjanuortenkeskus.fi, 044 792 2389
Linkki kotisivulle: http://www.lastenjanuortenkeskus.fi/
Aineistoa: http://koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi/koulutukset/kasvun-polulla-nuorten-ja-nuorten-aikuisten-kanssa/
Toteuttaja: Lasten ja nuorten keskus ry
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Kasvatus ja perheasiat, Agricola-opintokeskus