Katsomukasvatuksen pedagogiikka ja yhteistyö

Takaisin

Katsomuskasvatus vahvistaa lasten vuorovaikutustaitoja erilaisista kulttuuri- ja katsomustaustoista tulevien ihmisten kanssa sekä kehittää lasten myönteistä suhtautumista omaan ja muiden kulttuureihin ja katsomuksiin.

Miten katsomuskasvatus niveltyy osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja toimintaa ohjaavaa pedagogista ajattelua? Mitä inkluusio tarkoittaa moninaisuuden näkökulmasta? Entä miten katsomusyhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö voi rikastuttaa katsomuskasvatusta?

Koulutus avaa mahdollisuuksia kehittää katsomuskasvatuksen pedagogiikkaa ja rakentaa dialogia ja yhteistyötä yhdessä kunnan varhaiskasvatuksen ja alueen katsomusyhteisöjen kanssa.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kasvatus
Lisätietoja: Koulutus voidaan toteuttaa myös verkkokoulutuksena ja kunnan varhaiskasvatukseen sopivana iltapäiväkoulutuksena (nukkariaikana).
Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Päivi Aumala, paivi.aumala@step.fi, 040 1581345
Tiedustelut sisältö: Päivi Aumala, paivi.aumala@step.fi, 040 1581345
Toteuttaja: STEP-koulutus
Arkistointitunnus: KK20240506091623TI000335