Katsomuskasvatuksen pedagogiikka ja yhteistyö

Takaisin

​Miten katsomuskasvatus niveltyy osaksi varhaiskasvatuksen arkea ja toimintaa ohjaavaa pedagogista ajattelua? Miten katsomusyhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö voi rikastuttaa katsomuskasvatusta? Koulutus avaa mahdollisuuksia rakentaa dialogia ja yhteistyötä sekä kehittää katsomuskasvatuksen pedagogiikkaa yhdessä kunnan varhaiskasvatuksen ja alueen katsomusyhteisöjen kanssa.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kasvatus
Lisätietoja: ​Koulutuksessa perehdytään katsomuskasvatuksen monimuotoiseen toteuttamiseen ja yhteistyön mahdollisuuksiin. Koulutuksessa voidaan painottaa erilaisia teemoja, kuten

  • paikallisen yhteistyön kehittäminen
  • katsomuskasvatuksen pedagogiikka
  • dialoginen työote

Koulutuksen voi tilata myös laajemman alueen, esim. hiippakunnan, lähialueen seurakuntien tai kunnan varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä. Koulutus voidaan toteuttaa myös verkkokoulutuksena.

Tiedustelut kustannuksista: Päivi Aumala, paivi.aumala@step.fi, 040 1581345
Tiedustelut sisältö: Päivi Aumala, paivi.aumala@step.fi, 040 1581345
Toteuttaja: STEP-koulutus