Katsomuskasvatuksen yhteistyö – dialoginen työote

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutus, valinnainen moduuli
​Millaiseksi katsomuskasvatuksen yhteistyö on muotoutunut? Miten kehittää sitä edelleen palvelemaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oikeutta katsomukseen? Tämän koulutuksen punaisena lankana kulkee dialoginen työote, jolle katsomuskasvatuksen yhteistyö perustuu.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 1. jakso 10.-11.5.2021, verkko ja 2. jakso 28.-29.10. 2021, verkko
Ilmoittautuminen viimeistään: 10.4.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja- tuntee yhteiskunnan varhaiskasvatuksen toimintaympäristön ja hahmottaa oman tehtävänsä siinä
– osaa soveltaa dialogista työotetta yhteistyössä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kanssa
– osaa luoda uusia toimintamalleja katsomuskasvatuksen toteuttamiseen yhdessä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kanssa
Lisätietoja: ​Koulutuksen sisällöt
– Vasun katsomuskasvatuksen kokonaisuus ja pedagogiikka
– kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus- dialoginen työote- katsomuskasvatukseen liittyvä yhteistyö osana seurakunnan työntekijän ammatillisuutta
Neljä (4) lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä, kirjallisuutta, kehittämistehtävänä yhteistyön kehittäminen kunnan varhaiskasvatuksen kanssa.
Koulutus sisältää etäohjausta kehittämistehtävän ja etätehtävien tukemiseksi.
Koulutus on kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnainen moduuli. Tähän koulutukseen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoa kasvatuksen erityiskoulutuksen kokonaisuudesta evl.fi/erityiskoulutukset.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 380 €
Täysihoito: Yhden koulutusjakson täysihoito: 103 €/1 hh tai 83 €/2 hh
Kustannusten lisätiedot: Yhden koulutusjakson hinnat eriteltyinä: ateriat 22 €/, majoitus (sis.aamu- ja iltapalan): 81 €/1 hh tai 61 €/2 hh
Tiedustelut kustannuksista: koulutukset@seurakuntaopisto.fi
Tiedustelut sisältö: Hanna Pulkkinen hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi 044-7124985 ja Tiina Haapsalo, tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi , 040-508 4554
Linkki kotisivulle: http://www.seurakuntaopisto.fi
Aineistoa: https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkkopalvelut/Seurakuntaopisto
Yhteistyökumppanit: Lasten ja nuorten keskus ry