Katsomuskasvatuksen yhteistyö – dialoginen työote

Takaisin

(5 op)
KEK/V Kasvatuksen erityiskoulutuksen valinnainen moduuli

Millaiseksi katsomuskasvatuksen yhteistyö on muotoutunut? Miten kehittää sitä edelleen palvelemaan lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oikeutta katsomukseen? Tämän koulutuksen punaisena lankana kulkee dialoginen työote, jolle katsomuskasvatuksen yhteistyö perustuu.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: kasvatus
Kohderyhmä: lastenohjaajat, papit, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 6.-7.2. ja 11.-12.5.2020 Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 6.1.2020
Ilmoittautumislinkki: http://www.seurakuntaopisto.fi/seurakunnat
Osaamistavoitteet: Osallistuja tuntee yhteiskunnan varhaiskasvatuksen toimintaympäristön ja hahmottaa oman tehtävänsä siinä. Hän osaa soveltaa dialogista työotetta yhteistyössä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Hän osaa luoda uusia toimintamalleja katsomuskasvatuksen toteuttamiseen yhdessä yhteiskunnan varhaiskasvatuksen kanssa.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 380 €
Täysihoito: 204 € ( 2hh) / 244 € (1 hh)
Kustannusten lisätieto: Majoituspaketti (sis. aamu- ja iltapalan) 124 € / 2 hh tai 164 € / 1 hh. Ateriapaketti 80 €
Tiedustelut: Hanna Pulkkinen ja Tiina Haapsalo hanna.pulkkinen@seurakuntaopisto.fi ja tiina.haapsalo@nuorikirkko.fi
Lisätietoja: Koulutuksen sisältöinä ovat VASU:n katsomuskasvatuksen kokonaisuus ja pedagogiikka, kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus, dialoginen työote, katsomuskasvatukseen liittyvä yhteistyö osana seurakunnan työntekijän ammatillisuutta. 4 lähiopiskelupäivää, orientoiva tehtävä, kirjallisuutta, kehittämistehtävänä yhteistyön kehittäminen kunnan varhaiskasvatuksen kanssa.

Moduuli on yksi kasvatuksen erityiskoulutuksen (KEK) valinnaisia moduuleja. Siihen voi osallistua myös yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorita erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.