Käytännöllisen teologian perusteet

Takaisin

(5 op)

Opintojakso sopii kaikille uskonnon käytäntöjen sekä uskonnon, kulttuurin, yhteiskunnan ja poliittisen toiminnan vuorovaikutuksen tutkimuksesta kiinnostuneille.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Kasvatus
Kohderyhmä: Muut, Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 07.01.2021 – 08.03.2021 verkkokurssi
Ilmoittautuminen viimeistään: 7.1.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee käytännöllisen teologian oppialan määritelmiä
  • osaa tehdä eron uskonnon käytännön harjoittamisen ja uskonnon harjoittamisen tieteellisen tutkimuksen välillä
  • osaa tunnistaa ja pohtia analyyttisesti erilaisia tutkimusnäkökulmia ja -kysymyksiä, joilla tarkastellaan uskonnon käytäntöjä ja ilmenemismuotoja.
  • kehittää tutkivan kirjoittamisen taitoaan.

Lisätietoja: Opintojakso on osa Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja 30 op
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75
Täysihoito: ei
Tiedustelut kustannuksista: avoinyo-teologinen@helsinki.fi
Tiedustelut sisältö: avoinyo-teologinen@helsinki.fi
Linkki kotisivulle: https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/teologia-ja-uskonnontutkimus
Aineistoa: https://courses.helsinki.fi/fi/aytuk-103/136439824
Toteuttaja: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto