Kehityspsykologia, pari- ja perhesuhteet

Takaisin

(6 op)

Jaksolla keskitytään seuraaviin teemoihin: • ihmisen psyykkinen kasvu ja kehitys, pari- ja perhesuhteet
• lasten ja nuorten sekä aikuisten mielenterveys ja psykiatriset häiriöt
• mielenterveyden erityiskysymykset

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit
Aika ja paikka: 8.-10.4.2025 Kirkon talo, Eteläranta 8, 00130 Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.8.2024
Sähköposti-ilmoittautuminen: virpi.sipola@evl.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Max 19 opiskelijaa, ryhmä on täynnä.
Osaamistavoitteet: Osallistuja
• osaa soveltaa erilaisia työmenetelmiä sielunhoitotyöhön yksilön-, perheen ja ryhmän kanssa
• ymmärtää syvällisesti parisuhteen ja perhesuhteiden dynamiikkaa
• osaa soveltaa kehityspsykologista tietoa sairaalapapin työssä
• osaa tunnistaa ja kohdata väkivaltaa kokeneen ihmisen ja tukea häntä ammatillisesti

Lisätietoja: Koulutusjakso on osa Sairaalasielunhoidon erityiskoulutusta, EK 2025-2027. Opintojaksoon kuuluu etukäteistehtäviä, kirjallisuuteen perehtymistä sekä osallistuminen lähijaksolle.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 135
Täysihoito: Ruokailut noin 75e
Muut kustannukset: Majoituskulut. Majoituksen opiskelija valitsee itse, matkakulut
Tiedustelut kustannuksista: virpi.sipola@evl.fi
Tiedustelut sisältö: virpi.sipola@evl.fi
Linkki kotisivulle: https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/sielunhoito/sairaalasielunhoito/spiritualiteetti-ja-eksistentiaaliset-kysymykset-palliatiivisessa-hoidossa/kirkon-sairaalasielunhoidon-erityiskoulutus-ek-2025-2027/
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Diakonia ja yhteiskunta
Arkistointitunnus: KK20240409080359KO001639