Kertomusten kautta – Raamattu nuorisotyössä

Takaisin

(2 op)

Ota haltuun innostavia ja kertomuksellisia lähestymistapoja Raamattuun! Tämän koulutuksen työskentelytapojen avulla kutsut nuoret rakentamaan siltoja raamatunkertomusten ja oman arkensa välille.

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: kasvatus, Raamatun tulkinta ja käyttö
Kohderyhmä: nuorisotyönohjaajat, papit
Aika ja paikka: 11.-13.2.2019 Seurakuntaopisto, Järvenpään kampus
Ilmoittautuminen viimeistään: 26.11.2018
Ilmoittautumislinkki: http://ssl.tapahtumakone.fi/attend/now/n8Aqm
Osaamistavoitteet: Osallistuja osaa jäsentää omaa suhdettaan Raamattuun itsensä ja seurakunnan nuorisotyön näkökulmasta. Osallistuja osaa soveltaa erilaisia työskentelytapoja, joiden kautta nuorten kertomukset elämästään ja Raamatun kertomukset voivat olla vuoropuhelussa toistensa kanssa.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 230 € Nuori kirkko ry:n jäsenseurakunnat / 260 € muut
Täysihoito: noin 195 €
Kustannusten lisätieto: Koulutuksen osallistumismaksuun sisältyy materiaali Painiva Jumala. Täysihoitohinta 2 hh, pelkät ateriat noin 75 €.
Tiedustelut: koulutussuunnittelija Sanna Jattu sanna.jattu-at-nuorikirkko.fi 0400 105 072
Lisätietoja: Koulutukseen kuuluu ennakkotehtävä ja lähijakso (3 lähipäivää.) Koulutuksen ennakkotehtävässä pohditaan Raamattua oman seurakunnan nuorisotyössä sekä tutustutaan kirjaan Painiva Jumala toteuttaen jokin työskentely omassa nuorten toiminnassa. Kouluttajat kommentoivat ennakkotehtäviä sähköisesti. Kirja Painiva Jumala – yhdeksän niskalenkkiä Raamatusta kuuluu koulutuksen osallistumismaksuun ja lähetetään osallistujille ilmoittautumisajan päätyttyä. Koulutuksessa etsitään itselle luontevia ja nuorille antoisia lähestymistapoja Raamattuun. Omaa suhdetta Raamattuun nuorisotyössä tarkastellaan luovien ja innostavien työtapojen kautta. Esimerkiksi toiminnallinen kertomuksiin eläytyminen, kuulokuvat ja kohti käyvät meditaatiot avaavat uusia tapoja käyttää Raamattua nuorisotyössä. Koulutuksessa käytettävät työskentelytavat ovat sovellettavissa oman seurakunnan nuorisotyöhön. Raamattua lähestytään koulutuksessa kertomusten kautta. Kertomuksellinen lähestymistapa tekee tilaa erilaisille tulkintatavoille sekä nuoren elämän omille kysymyksille ja tarinoille. Raamatun kertomukset kutsuvat sanoittamaan ja arvostamaan omia kertomuksia elämästä ja rakentamaan minuutta. Koulutuksessa pyritään rakentamaan merkityksellisiä siltoja Raamatun kertomusten ja oman elämän välillä. Koulutus sopii nuorisotyönohjaajien ja pappien lisäksi hyvin myös diakonia- ja perhetyöntekijöille.
Linkki kotisivulle: http://www.nuorikirkko.fi
http://koulutukset.nuorikirkko.fi/
http://koulutukset.nuorikirkko.fi/koulutukset/kertomusten-kautta-raamattu-nuorisotyossa/
Toteuttaja: Nuori kirkko
Yhteistyökumppani: KKP, Agricola-opintokeskus