Kestävä kehitys varhaiskasvatuksessa

Takaisin

Koulutus tarjoaa toiminnallisia menetelmiä ajankohtaisten kestävän kehityksen teemojen käsittelyyn lasten kanssa. Tutustumme aiheeseen vauhdikkaiden pedagogisten pelien ja leikkien kautta sekä hahmotamme luonnonilmiöitä lähiympäristöä tutkimalla. Luomme myös yhdessä hyvää tulevaisuutta: miltä näyttää kestävä arki? Pohdimme, miten lapset pääsevät vaikuttamaan omaan arkeensa liittyviin asioihin.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Ammatillisten oppilaitosten koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kasvatus, Kestävä kehitys ja ympäristö
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Ilmoittautumisen lisätiedot: Yksittäinen henkilö ei voi ilmoittautua, mutta meiltä voi tilata koulutuksen ryhmälle.
Lisätietoja: Koulutus on hyvin toiminnallinen: osallistujat kokeilevat käytännössä erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja aloittavat oman työnsä kehittämisen yhdessä kollegoidensa kanssa. Osallistujat saavat materiaalia koulutuksissa käytetyistä menetelmistä, jotta he voivat koulutuksissa keskittyä toimintaan ja tekemiseen sekä toistaa menetelmät myöhemmin vaivatta.Koulutus toteutetaan kokonaan ulkona tilaajan toivomassa paikassa.

Tiedustelut kustannuksista: Leena Honkasalo, koulutuspäällikkö, 044 901 8676, leena.honkasalo@sykli.fi
Tiedustelut sisältö: Leena Honkasalo, koulutuspäällikkö, 044 901 8676, leena.honkasalo@sykli.fi
Linkki kotisivulle: https://sykli.fi/koulutusalat/ymparistokasvatus/
Aineistoa: https://sykli.fi/koulutusalat/ymparistokasvatus/ymparisto-ja-kestavyyskasvatuksen-tilauskoulutukset/
Toteuttaja: Suomen ympäristöopisto SYKLI
Arkistointitunnus: KK20240426111610TI000328