Kestävä seurakunta

Takaisin

​Kestävyyskriisi haastaa myös kirkon. Mitä ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys tarkoittavat seurakunnan arjessa? Miten seurakunta voi olla toivon tyyssija muutosten keskellä? Syvennä ymmärrystäsi, pohdi ja rakenna kestävän seurakunnan ratkaisuja.

Aihe Sisältö
Tehtäväalue: Kestävä kehitys ja ympäristö, Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat
Lisätietoja: ​Erityisesti nuorille ja nuorille aikuisille ekologinen kestävyys ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat tärkeitä arvoja. Ne ovat myös kristillisen uskon ytimessä, mutta saattavat seurakunnassa edelleen näyttäytyä hengellisen perustehtävän kannalta marginaalisina. Tämä syö kirkon uskottavuutta ja vieraannuttaa erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia kirkon jäsenyydestä. Globaali ekologinen kestävyyskriisi haastaa kirkon pohtimaan omaa itseymmärrystään ja toimintatapojaan. Miten kirkko voi olla osa ratkaisua, ei ongelmaa? Mitä kestävyys merkitsisi omassa seurakunnassasi? Millainen seurakunta on uskottavasti kestävä, tulevaisuutta ja toivoa rakentava, ja tukee jäsentensä resilienssiä suurten muutosten keskellä? Pitkällä tähtäimellä myös seurakunnan talous on riippuvainen ekologisesta ja sosiaalisesta kestävyydestä.
Tässä koulutuksessa pääsette pohtimaan kestävyyskysymysten merkitystä strategisen tason kysymyksinä ja etsimään omannäköisiänne konkreettisia ratkaisuja kestävään seurakuntaelämään. Kirkon ilmasto- ja energiastrategian Hiilineutraali kirkko 2030 tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi 2025. Koulutus toimii hyvänä alkusysäyksenä seurakunnan diplomityöskentelylle ja YK:n Agenda 2030 Kestävän kehityksen tavoitteiden soveltamiselle seurakunnassa. Jos seurakunnalla on jo ympäristödiplomi, koulutus tarjoaa välineitä kokonaisvaltaisen kestävyysajattelun vahvistamiseksi koko seurakunnan yhteisenä asiana.

Koulutus suunnitellaan tilaajan tarpeiden mukaan. Koulutus voidaan toteuttaa esimerkiksi koko seurakunnan tai seurakuntayhtymän työyhteisölle ja luottamushenkilöille, johtoryhmälle tai tiimille, tai toteuttaa useamman seurakunnan yhteisenä koulutuksena. Koulutuksen laajuus on 1-2 kontaktipäivää. Laajuus sekä mahdolliset ennakko-, väli- ja kehittämistehtävät sovitaan tilaajan toiveiden mukaan. Koulutukseen voidaan liittää myös konsultatiivinen jatkoseuranta.

Kieli: Suomi
Tiedustelut kustannuksista: Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 357030
Tiedustelut sisältö: Suvielise Nurmi, suvielise.nurmi@lastenjanuortenkeskus.fi, 0400 357030
Linkki kotisivulle: https://www.lastenjanuortenkeskus.fi/
Aineistoa: https://koulutukset.lastenjanuortenkeskus.fi/koulutukset/kestava-seurakunta-tilaus2022/
Toteuttaja: Lasten ja nuorten keskus ry