Kirjallisuusterapian menetelmiä omaan työhön

Takaisin

(30 op)

​​Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kirjallisuusterapian perusteisiin ja käytännön menetelmiin sekä niiden hyödyntämiseen omalla ammattialueellaan. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja voi käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja.

Koulutusta toteutetaan kristillisessä viitekehyksessä. Kirjallisuusterapiaan liitetään koulutuksessa käsitteet hyvinvointi, voimaantuminen sekä hengellinen matkakumppanuus. Koulutus rakentuu kymmenestä lähiopetusjaksosta sekä etätehtävistä

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus, Vapaan sivistystyön koulutustarjonta
Tehtäväalue: Muu, Työnohjaus, konsultointi, ohjaus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Muut
Aika ja paikka: 13.1.2023-19.11.2023, sisältää 10 lähiopetusjaksoa Perheniemen opistossa, Opistontie 15 B, 47450 Perheniemi
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutukseen haetaan täyttämällä kaksiosainen kirjallinen hakemus. Hakemusten perusteella kutsutaan ryhmähaastatteluun Perheniemen opistolle lauantaina 19.11.2022 klo 13 alkaen. Haastatteluun osallistuminen on välttämätöntä.
Osaamistavoitteet:
​Osallistuja

 • tuntee kirjallisuusterapian perusteet ja prosessin
 • tuntee kirjallisuusterapian lukemisen ja kirjoittamisen menetelmiä monipuolisesti ja osaa soveltaa niitä omassa työssään niin yksilö- kuin ryhmänohjauksessa asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden suuntaisesti
 • osaa työskennellä tavoitteellisesti valiten menetelmät tavoitteiden pohjalta
 • osaa valita asiakkaalleen/ryhmälleen sopivaa aineistoa ja antaa tilaa asiakkaan prosessille turvallisena rinnallakulkijana
 • tuntee ryhmän vuorovaikutuksen perusteet
 • osaa ohjata dialogisesti ja voimavarakeskeisesti auttaen asiakasta ammentamaan omista voimavaroistaan
 • osaa huolehtia omasta jaksamisestaan
 • osaa havainnoida ja reflektoida omaa toimintaansa ohjaajana: tuntee omat vahvuutensa ja haasteensa työssään kirjallisuusterapiaohjauksessa ja osaa käyttää persoonaansa työssään
 • osaa ohjata asiakkaan tarvittaessa muun lisäavun piiriin

Lisätietoja: Kirjallisuusterapian menetelmät ovat luovia terapeuttisia menetelmiä.

Koulutuksen suunnittelusta, kasvuryhmien ohjaamisesta sekä valtaosin opetuksesta vastaavat Hanna Sulander (KM, luokanopettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, kirjallisuusterapiaohjaaja) ja Satu Nieminen (toimintaterapeutti AMK, ammatillinen opettaja, kirjallisuusterapeutti, ryhmänohjaaja). Lisäksi mukana on vierailevia kouluttajia.

Lähiopetusjaksot järjestetään perjantaisin alkaen klo 18 ja päättyen sunnuntaisin klo 14, ja ne jokainen sisältävät 15 tuntia opetusta. Lähiopetusjaksot sisältävät luentoja, menetelmällisiä harjoituksia, kasvuryhmään osallistumista sekä oman ryhmän ohjaamiseen liittyvää työnohjauksellista vertaistukea. Lisäksi lauantai-iltana on ns. yötehtävä. Lähiopiskelujaksoihin osallistuminen on välttämätöntä.

Etäopiskelutehtäviin kuuluu alan tietokirjallisuuteen tutustumista, kokemuksellista lukemista, kaksi kaunokirjallisuustehtävää, oppimispäiväkirjan pitämistä ja oman prosessin reflektointia, vertaisryhmätyöskentelyä sekä lopputyö. Lisäksi kukin opiskelija ohjaa koulutuksen aikana ryhmää (tai yksilöasiakasta) kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä hyödyntäen.

Lähiopetusjaksojen, 5,5 op, sisällöt ja aikataulut:

 • 13.-15.1.2023 Koulutuksen käynnistäminen ja kirjallisuusterapian perusteet 1
 • 10.-12.2.2023 Kirjallisuuterapian perusteet 2
 • 17.-19.3.2023 Natalie Goldbergin ja Julia Cameronin luovan kirjoittamisen ​menetelmät
 • 21.-23.4.202 Ryhmäprosessi ja ryhmän ohjaaminen
 • 5.-7.5.2023 Hengellinen matkakumppanuus
 • 18.-20.8.2023 Kirjallisuusterapia mielenterveystyössä
 • 8.-10.9.2023 Narratiivisuus sekä lasten ja nuorten kirjallisuusterapia
 • 29.9.-1.10.2023 Voimaantuminen ja unet
 • 20.-22.10.2023 Kuolema ja muistelutyö
 • 17.-19.11.2023 Päätösjakso: lopputöiden esittely ja oma ohjaajuus

Etäopetus 24,5 op

 • Harjoittelu 5 op
 • Vertaisryhmätyöskentely 1 op
 • Yötehtävät lähijaksojen aikana (6 kpl) 0,5 op
 • Kokemuspäiväkirja 3 op
 • Lapsuuden/nuoruuden merkittävä kirja -tehtävä, 3 op
 • Kokemuksellinen lukeminen, 3 op
 • Tietokirjat 3 kpl, 3 op
 • Lopputyö, 5 op
 • Lopputyön esittelyn suunnittelu ja valmistelu 1 op

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 205 €/koulutusjakso
Täysihoito: Kustannukset/koulutusjakso: täysihoitopaketti 84 € (sis. majoituksen 2 hh omin lakanoin ja ruokailut), ruokailupaketti ei-majoittuville 32 € (sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit)
Kustannusten lisätiedot: 1 hh huoneen lisämaksu 34 € (varausjärjestyksessä)
Tiedustelut kustannuksista: Perheniemen opiston toimisto, puh. 05 7574100 tai opisto@perheniemi.com
Tiedustelut sisältö: Hanna Sulander: hanna.sulander@hmledu.fi tai puh. 040 729 0601
Linkki kotisivulle: https://www.perheniemi.com
Aineistoa: https://www.perheniemi.com/koulutukset/158
Toteuttaja: Perheniemen evankelinen opisto