Kirjallisuusterapian menetelmiä omaan työhön

Takaisin

(30 op)

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kirjallisuusterapian perusteisiin ja käytännön menetelmiin sekä antaa osaamista käyttää niitä omalla ammattialueellaan. Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta, jonka suorittamisen jälkeen osallistuja voi käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja, joka ei ole Valviran nimikesuojattu ammattinimike.

Koulutusta annetaan kristillisessä viitekehyksessä. Kirjallisuusterapiaan liitetään koulutuksessa käsitteet hyvinvointi, voimaantuminen sekä hengellinen matkakumppanuus.

Koulutus rakentuu kymmenestä lähiopetusjaksosta sekä etätehtävistä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Vapaan sivistystyön koulutustarjonta, Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Sielunhoito, Työnohjaus, konsultointi, ohjaus, Diakonia ja yhteiskunta, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä, Muu
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Muut
Aika ja paikka: 14.1. -20.11.2022, sisältää 10 lähiopetusjaksoa Perheniemen opistossa, Opistontie 15 B, 47450 Perheniemi
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Sähköposti-ilmoittautuminen: opisto@perheniemi.com, p. 05 7574 100
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja

 • tuntee kirjallisuusterapian perusteet ja prosessin
 • tuntee kirjallisuusterapian lukemisen ja kirjoittamisen menetelmiä monipuolisesti ja osaa soveltaa niitä omassa työssään niin yksilö- kuin ryhmänohjauksessa asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden suuntaisesti
 • osaa työskennellä tavoitteellisesti valiten menetelmät tavoitteiden pohjalta
 • osaa valita asiakkaalleen/ryhmälleen sopivaa aineistoa ja antaa tilaa asiakkaan prosessille turvallisena rinnallakulkijana
 • tuntee ryhmän vuorovaikutuksen perusteet
 • osaa ohjata dialogisesti ja voimavarakeskeisesti auttaen asiakasta ammentamaan omista voimavaroistaan
 • osaa huolehtia omasta jaksamisestaan
 • osaa havainnoida ja reflektoida omaa toimintaansa ohjaajana: tuntee omat vahvuutensa ja haasteensa työssään kirjallisuusterapiaohjauksessa ja osaa käyttää persoonaansa työssään
 • osaa ohjata asiakkaan tarvittaessa muun lisäavun piiriin

Lisätietoja: ​Kouluttajat: Koulutuksen suunnittelusta, kasvuryhmien ohjaamisesta sekä valtaosin opetuksesta vastaavat Hanna Sulander (KM, luokanopettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, kirjallisuusterapiaohjaaja) ja Satu Nieminen (toimintaterapeutti AMK, ammatillinen opettaja, kirjallisuusterapeutti, ryhmänohjaaja). Lisäksi mukana on vierailevia kouluttajia.Lähiopetusjaksot järjestetään alkaen perjantaisin klo 18 ja päättyen sunnuntaisin klo 14 sisältäen 15 tuntia opetusta. Lähiopetusjaksot sisältävät luentoja, menetelmällisiä harjoituksia, kasvuryhmään osallistumista sekä oman ryhmän ohjaamiseen liittyvää työnohjauksellista vertaistukea. Lisäksi lauantai-iltana on ns. yötehtävä. Lähiopiskelujaksoihin osallistuminen on välttämätöntä.Etäopiskelutehtäviin kuuluu alan tietokirjallisuuteen tutustumista, kokemuksellista lukemista, kaksi kaunokirjallisuustehtävää, oppimispäiväkirjan pitämistä ja oman prosessin reflektointia, vertaisryhmätyöskentelyä sekä lopputyö. Lisäksi kukin opiskelija ohjaa koulutuksen aikana ryhmää (tai yksilöasiakasta) kirjallisuusterapeuttisia menetelmiä hyödyntäen.Lähiopetusjaksojen sisällöt ja aikataulut:

 • 14.-16.1.2022
 • Koulutuksen käynnistäminen ja kirjallisuusterapian perusteet 1

 • 11.-13.2.2022
 • Kirjallisuuterapian perusteet 2

 • 18.-20.3.2022
 • Natalie Goldbergin ja Julia Cameronin luovan kirjoittamisen menetelmät

 • 22.-24.4.2022
 • Ryhmäprosessi ja ryhmän ohjaaminen

 • 13.-15.5.2022
 • Hengellinen matkakumppanuus

 • 19.-21.8.2022
 • Kirjallisuusterapia mielenterveystyössä

 • 9.-11.9.2022
 • Narratiivisuus sekä lasten ja nuorten kirjallisuusterapia

 • 30.9.-2.10.2022
 • Voimaantuminen ja unet

 • 28.-30.10
 • Kuolema ja muistelutyö

 • 18.-20.11
 • Päätösjakso: lopputöiden esittely ja oma ohjaajuus Koulutukseen haetaan täyttämällä kaksiosainen kirjallinen hakemus. Kirjallisten hakemusten perusteella kutsutaan ryhmähaastatteluun Perheniemen opistolle lauantaina 20.11.2021 klo 13 alkaen. Haastatteluun osallistuminen on välttämätöntä.

  Kieli: Suomi
  Osallistumismaksu: 205 €/koulutusjakso
  Täysihoito: Kustannukset/koulutusjakso: täysihoitopaketti 84 € (sis. majoituksen 2–3 hh omin lakanoin ja ruokailut), ruokailupaketti ei-majoittuville 29 € (sis. aloituskeiton, lounaat ja päiväkahvit)
  Kustannusten lisätiedot: Lisämaksu yhden hengen huoneesta 34 €/koulutusjakso.
  Tiedustelut kustannuksista: Perheniemen opiston toimisto, puh. 05 7574100 tai opisto@perheniemi.com
  Tiedustelut sisältö: Hanna Sulander: hanna.sulander@hmledu.fi tai puh. 040 729 0601
  Linkki kotisivulle: https://www.perheniemi.com
  Aineistoa: https://www.perheniemi.com/koulutukset/
  Toteuttaja: Perheniemen evankelinen opisto