Kirjo I Seurakuntatyön johtamisen tutkinto

Takaisin

(6 op)

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa
Kohderyhmä: papit
Aika ja paikka: 1. jakso 12.-13.9.2019 ja 2. jakso 7.-8.11.2019 Lankaniemen leirikeskus, Mäntyharju
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2018
Ilmoittautumisen lisätiedot: Tuomiokapituli myöntää luvan tutkinnon suorittamiseen hakemusten perusteella. Vapaamuotoiset hakemukset tulee lähettää oman hiippakunnan tuomiokapituliin 31.10.2018 mennessä. Lisäksi on ilmoittauduttava sähköisellä lomakkeella alla olevasta Hakeudu koulutukseen -linkistä
Osaamistavoitteet: Koulutus antaa kirkkojärjestyksen (6 luku, § 18) edellyttämän pätevyyden kirkkoherran virkoihin johtamisen tutkinnon osalta.Tutkinnon tavoitteena on tukea opiskelijaa kirkkoherran tehtäviin kuuluvien tietojen, taitojen ja asenteiden opiskelussa. Tutkinnon suorituksen aikana opiskelija perehtyy keskeisiin johtajuuden ja työyhteisön kysymyksiin.
Kieli: suomi
Täysihoito: 240 €
Muut kustannukset: soveltuvuustutkimus 520,80 € (sis. alv) €. Osallistumisen voi perua kuluitta viikkoa ennen tapahtumaa. Mikäli peruutusta ei tehdä, tuomiokapituli veloittaa täysihoitokulut ja mahdolliset muut kulut. Lääkärintodistuksella todennetuissa sairaustapauksissa kuluja ei peritä.
Kustannusten lisätieto: sisältää molemmat jaksot
Tiedustelut: hiippakuntadekaani Marko Marttila (Mikkeli), hiippakuntadekaani Sakari Häkkinen (Kuopio) marko.marttila@evl.fi, sakari.hakkinen@evl.fi Marko Marttila 050 368 9808, Sakari Häkkinen 044 7050 607
Lisätietoja: Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon voi suorittaa pappi, joka on suorittanut pastoraalitutkinnon.

Kurssi alkaa soveltuvuustutkinnalla, joka on osa koulutuskokonaisuutta. Soveltuvuustutkinnan tehtävänä on selvittää tutkinnonsuorittajan edellytyksiä toimia seurakunnallisen työyhteisön johtajana sekä saattaa hänet pohtimaan johtajuuden edellyttämiä välttämättömiä henkilökohtaisia ominaisuuksiaan.Se auttaa kurssilaista asettamaan itselleen kehittymistavoitteita. Kurssilla käsitellään seurakuntaa työyhteisönä sekä johtamiseen ja johdettavana olemiseen liittyviä peruskysymyksiä. Osallistujilta saadun palautteen mukaan kurssista on hyötyä jokapäiväisessä seurakuntatyössä, vaikka ei aivan heti olisi kirkkoherraksi hakeutumassa. Esimiehen suostumuksella kurssi voidaan sisällyttää seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelmaan siten, että seurakunta vastaa kustannuksista.

Linkki kotisivulle: http://www.mikkelinhiippakunta.fi/, http://www.kuopionhiippakunta.fi/
http://www.mikkelinhiippakunta.evl.fi/, http://www.kuopionhiippakunta.fi
Toteuttaja: Mikkelin hiippakunta
Yhteistyökumppani: Kuopion hiippakunta