Kirjo I Seurakuntatyön johtamisen tutkinto

Takaisin

(6 op)

Koulutusrakenne: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa
Kohderyhmä: papit
Aika ja paikka: 29.-30.9. ja 2.-4.12.2020, Sääksin leiri- ja kurssikeskus (Sääksjärventie 144, 05200 Rajamäki)
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2019
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautuminen sähköpostitse osoitteeseen: ilmo.espoo@evl.fi

Ilmoittautumistiedot: nimi, seurakunta/muu, työtehtävä, sähköpostiosoite, ruokavaliotiedot ja laskutusosoite, jos se on muu kuin seurakunnan Kipa-osoite.

Osaamistavoitteet: Opiskelija perehtyy keskeisiin johtajuuden ja työyhteisön kysymyksiin, saa käsityksen kirkkoherran tehtävissä välttämättömästä osaamisesta ja henkilökohtaisista ominaisuuksista sekä pohtii omia edellytyksiään toimia seurakunnallisen työyhteisön johtajana.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 420 € sis. majoitus- ja ruokailukulut
Muut kustannukset: Soveltuvuustutkimuksen kulut (vuonna 2019: 520€) ja matkakustannukset.
Kustannusten lisätieto: Täyshoito sisältyy osallistumismaksuun.
Tiedustelut: Oman hiippakunnan hiippakuntadekaani reijo.liimatainen[at]evl.fi tai kai.peltonen[at]evl.fi
Lisätietoja: Tutkinto antaa kelpoisuuden hakea kirkkoherran virkaa. Koulutukseen hakeutuminen edellyttää pastoraalitutkinnon suorittamista.

Kurssin järjestelyihin liittyvät tiedustelut Espoon hiippakunnan tuomiokapituli/ Carolina Koski, carolina.koski[at]evl.fi.

Toteuttaja: Espoon ja Helsingin hiippakunta