Kirjo II C/D Johtaminen seurakunnassa, 2. ryhmä 2020

Takaisin

(20 op)

Ilmoittautumisaika päättynyt

Koulutus sopii johtamistehtävässä toimiville, kuten työalajohtajille ja -vastaaville, tukipalvelujen johtamis- ja päällikkötehtävässä toimiville tai alueellisesti organisoitujen yksikköjen vetäjille. Koulutuksen sisältö painottuu käytännön johtamistyön taitoihin. Koulutuksen toteutus tukeutuu omiin johtamistyön kokemuksiin, joten se on ensisijaisesti suunnattu jo johtamistehtävissä toimiville. Vuoden 2020 lähijaksojen lisäksi on kaksi lähijaksoa vuonna 2021.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa
Kohderyhmä: johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 1. jakso 16.-18.9., 2. jakso 18.-20.-11.2020, lisäksi 2 jaksoa v. 2021, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 5.11.2019
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Johtaminen_seurakunnassa_2ryhma
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on täynnä. Voit ilmoittautua jonoon sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet: Osallistuja- tuntee johtamisen ja organisaatioiden teoriasuuntauksia sekä johtamisen perusprosessit- tuntee toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa työssään,- tuntee seurakunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelyn ja osaa soveltaa omaan tehtäväalueeseensa liittyviä säädöksiä ja sopimuksia – kehittää johtamisnäkemystään ja -taitoaan johtajuuden eri osa-alueilla (henkilöstöjohtaminen, toiminnan ja talouden johtaminen, johtamisen vuorovaikutus ja viestintä, muutoksen johtaminen, seurakunta johtamisympäristönä)- soveltaa työssään reflektoivaa työotetta ja jatkuvaa oman johtamistoimintansa arviointia – osaa hyödyntää kollegojen verkostoa työn kehittämisessä.
Kieli: suomi, englanti
Osallistumismaksu: 185 €/jakso
Täysihoito: 218 €/jakso
Muut kustannukset: Matkakulut lähijaksoille, vertaisryhmä- ja mentorointitapaamisiin.
Kustannusten lisätieto: Ateriakustannukset ei-majoittuville 69 €/jakso.Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Tiedustelut: Markku Tynkkynen markku.tynkkynen@evl.fi 050 3522 669
Lisätietoja: Koulutukseen kuuluu neljän lähijakson lisäksi kirjallisuuteen perehtymistä ja tehtäviä hyödyntäen oppimisympäristö Apajaa. Koulutukseen kuuluu vertaisryhmätyöskentelyä sekä mentoritapaamisia lähijaksojen väliajoilla. Osallistuja suunnittelee, toteuttaa ja raportoi johtamiseen liittyvän kehittämishankkeen yhdessä oman organisaation ja työyhteisön kanssa. Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut osallistumaan kaikille koulutuksen lähijaksoille. Koulutus soveltuu ylemmän pastoraalin tutkintoon sisältyväksi johtamiskoulutuksen opintokokonaisuudeksi.
Linkki kotisivulle: http://evl.fi/erityiskoulutukset
http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus