Kirjo II Y Johtaminen ja hallinto seurakunnassa 2020

Takaisin

(20 op)

Tämä koulutus sopii sinulle, joka tarvitset johtamiskoulutusta ylemmän pastoraalin suorittamiseen. Myös muut johtamiskoulutuksesta kiinnostuneet papit, jotka eivät toimi johtamistehtävissä, voivat hakeutua koulutukseen. Koulutuksen sisältö painottuu johtamistyöhön ja sen käytännön työtaitoihin.​
Aiemmin alkanut koulutus, ei uusia osallistujia.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen, Hallinto ja talous
Kohderyhmä: Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat, Papit
Aika ja paikka: 2. jakso 13.-15.1., 3. jakso 29.-31.3. ja 4. jakso 6.-8.9.2021 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2019
Ilmoittautumisen lisätiedot: Aiemmin alkanut koulutus, ei uusia osallistujia.
Osaamistavoitteet: Osallistuja -tuntee johtamisen ja organisaatioiden teoriasuuntauksia sekä johtamisen perusprosessit -tuntee toiminnan ja talouden suunnittelun perusteet ja osaa soveltaa niitä omassa työssään, -tuntee seurakunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelyn ja osaa soveltaa omaan tehtäväalueeseensa liittyviä säädöksiä ja sopimuksia -kehittää johtamisnäkemystään ja -taitoaan johtajuuden eri osa-alueilla (henkilöstöjohtaminen, toiminnan ja talouden johtaminen, johtamisen vuorovaikutus ja viestintä, muutoksen johtaminen, seurakunta johtamisympäristönä) -soveltaa työssään reflektoivaa työotetta ja jatkuvaa oman johtamistoimintansa arviointia -osaa hyödyntää koulutuksen aikana rakentunutta kollegojen verkostoa

Lisätietoja: Koulutukseen sisältyy oman organisaation toiminnan kehittämishanke, josta laaditaan kirjallinen yhteenveto.
Koulutus voidaan liittää osaksi ylemmän pastoraalitutkinnon johtamisopintojen HOPS:ia. ​

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 185 €/jakso
Täysihoito: 188 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 42 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: markku.tynkkynen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus