Kirjo III Johtamisen erityiskoulutus 2018

Takaisin

(30 op)

Ei uusia ilmoittautumisia.

Kirjo III – johtamisen erityiskoulutus on suunnattu Kirjo II ohjelman käyneille kirkkoherroille, talous-ja hallintojohdolle, eri työalojen esimiehille ja johtajille sekä alueellisesti organisoitujen yksiköiden esimiehille ja johtajille.

Kirjo III ohjelmassa käsitellään

– kirkollisen strategisen kokonaisjohtamisen lähtökohtia ja niiden toteutumista oman työyhteisön ja organisaation toimijoiden työn arjessa.

– paikallisen toimintaympäristön erityispiirteiden huomioimista ja organisaatiokulttuurin ja kompleksisuuden kysymyksiä osana omaa johtamistyötä.

– esimiestyön käytännön osaamista perehtymällä kirkon perustehtävän, spiritualiteetin ja hengellisen johtamisen sekä talouden, henkilöstön ja työhyvinvoinnin teemoihin.

Oman johtamistyön ja organisaation toimivuuden kehittäminen kietoutuvat arjessa yhteen ja siten niitä tarkastellaan yhdessä mm. toteuttamalla käytännön kehittämistehtäviä osana koulutusta. Kehittämistyöhön ja johtamismenetelmiin tutustutaan käytännössä soveltamalla jaksoilla läpikäytyä omassa työssä. Ohjelmaan sisältyy henkilökohtainen coaching-keskustelu ja 360 johtamispalaute. Toteutuksessa painotetaan itsetuntemusta ja itsen johtamista ammatillisen kehittymisen ja muiden johtamisen lähtökohtina.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa
Kohderyhmä: johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 3. jakso 20.-22.3., 4. jakso 13.-15.5. ja 5. jakso 18.-20.9., Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautumisen lisätiedot: Aiemmin alkanut koulutus, ei uusia osallistujia.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– johtaa ja kehittää seurakuntaa ja omaa osaamistaan strategialähtöisesti, toimintaympäristön kompleksisuus ja henkilöstöjohtamisen mahdollisuudet huomioiden,

– johtaa toimintaa ja taloutta hyödyntäen yhteistyö- ja vaikuttamistaitojaan,

– hyödyntää käytännössä erilaisia kehittämismenetelmiä ml. kokeilevaa kehittämistä,

– ymmärtää syvällisesti kirkollista johtamista ja tunnistaa kirkon organisaatiokulttuurin erityispiirteet

ja

– ymmärtää itsetuntemuksen ja reflektoinnin merkityksen osana vaativaa johtamistyötä.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 185 €/jakso
Täysihoito: 216 €/jakso
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 68 €/jakso.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Terttu Malo terttu.malo@evl.fi 040 1209 043
Lisätietoja: Koulutukseen osallistujalta edellytetään Kirjo II-koulutuksen suorittamista sekä 3-4 vuoden johtamiskokemusta. Koulutus on tarkoitettu kirkkoherroille, työalajohtajille ja talouspäälliköille ja -johtajille. Hiippakunnat valitsevat osallistujat.

Ohjelman suorittamiseen on syytä varata riittävästi työpäiviä myös lähiopetusjaksojen lisäksi.

Linkki kotisivulle: http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus