Kirkko yhteiskunnassa: eettinen vastuu ja evankeliumi

Takaisin

(3 op)

Koulutus on tarkoitettu sparraamaan johtavassa asemassa olevien ja tehtäviin suuntautuvien kirkon työntekijöiden valmiuksia, tietoja ja kykyä jäsentää teologisesti kirkon yhteiskunnallista läsnäoloa ja vuorovaikutusta. Ydinajatus on, että arkisen elämän keskellä toivo, armo ja oikeudenmukaisuus ohjaavat kirkon suuntaa.

Miten seurakuntien suunnittelussa ja toiminnassa yhteiskunnallinen vaikuttaminen toteutuu ja miten yhteiskunnallinen työnäky läpäisee kirkon työn?

Koulutuksessa havainnoidaan elämisen todellisuutta, yhteiskuntaa ja luetaan Raamattua vapautuksen teologian näkökulmasta. Tätä on osaltaan yhteiskunnallisen näkökulman liittäminen rukoukseen, messuun ja saarnaan. Luterilainen perinne kahdesta regimentistä saa myös tuoreen tarkastelun.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Diakonia ja yhteiskunta, Jumalanpalveluselämä ja julistus, Kestävä kehitys ja ympäristö, Raamatun tulkinta ja käyttö, Johtaminen
Kohderyhmä: Johtajat / lähijohtajat, Papit, Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat
Aika ja paikka: 23.-25.1.2023 ja 22.-23.5.2023 Kirkon talo, Eteläranta 8, Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja – osaa eettisesti tarkastella ja analysoida ajankohtaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä seurakunnan johtamisessa- pystyy työssään toimimaan sosiaalieettisesti vastuullisesti ja perustellusti- ymmärtää luterilaisen kirkon sosiaalietiikkaa ja suhdetta muiden kirkkojen linjauksiin

Lisätietoja: ​Koulutus sisältää vierailut yhteiskunnallisen vallankäytön ydinkohteisiin: Helsingin Sanomien toimitus ja eduskunta.

Kouluttajina muun muassa johtava asiantuntija Jyri Komulainen, kansliapäällikön erityisavustaja Markus Ylimaa, tuomiorovasti Marja Heltelä, johtava asiantuntija Terhi Paananen, johtava asiantuntija Kari Latvus ja emerituspiispa Mikko Heikka Sosiaalietiikka ja yhteiskunnalliset kalenteriin, sijoitus erityiskoulutus,

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 150€
Täysihoito: Osallistujat vastaavat majoituksesta itse. Ateriat omakustanteisesti saatavilla kirkon talon ruokalassa.
Muut kustannukset: Osallistujat vastaavat majoituksesta itse. Ateriat omakustanteisesti saatavilla kirkon talon ruokalassa.
Tiedustelut kustannuksista: kari.latvus@gmail.com
Tiedustelut sisältö: kari.latvus@gmail.com
Toteuttaja: Kirkkohallitus – Diakonia ja yhteiskunta