Kirkkohistorian perusteet

Takaisin

(5 op)

Kurssilla tutustutaan kristinuskon historian keskeisiin teemoihin tietyistä aikakausista ja maantieteellisistä alueista käsin.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Muu
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 03.03.2021 – 12.05.2021 verkkokurssi
Ilmoittautuminen viimeistään: 3.3.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

osaa kuvailla kirkkohistorian oppiaineen erityspiirteitä suhteessa muihin historiallisiin ja teologisiin aloihin pystyy nimeämään kirkkohistoriallisia aikakausia ja periodisointiin liittyviä kysymyksiäosaa erotella erilaisia lähdetyyppejä toisistaan ja tunnistaa niiden tulkitsemiseen liittyviä kysymyksiätunnistaa kirkkohistoriassa käytettyjä menetelmiä ja näkökulmia sekä
osaa tarkastella kriittisesti erilaisten menetelmien vaikutusta
historian esittämistapoihinosaa hankkia kirkkohistorian alaan liittyvää tietoa ja käyttää alan tutkimusta

Lisätietoja: Opintojakso on osa Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja 30 op
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75
Täysihoito: ei
Tiedustelut kustannuksista: avoinyo-teologinen@helsinki.fi
Tiedustelut sisältö: avoinyo-teologinen@helsinki.fi
Linkki kotisivulle: https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/teologia-ja-uskonnontutkimus
Aineistoa: https://courses.helsinki.fi/fi/aytuk-102/136439601
Toteuttaja: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto