Kirkkohistorian perusteet

Takaisin

(5 op)

Kurssilla tutustutaan kristinuskon historian keskeisiin teemoihin tietyistä aikakausista ja maantieteellisistä alueista käsin.

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Muu
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: 03.03.2021 – 12.05.2021 verkkokurssi
Ilmoittautuminen viimeistään: 3.3.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvailla kirkkohistorian oppiaineen erityspiirteitä suhteessa muihin historiallisiin ja teologisiin aloihin
  • pystyy nimeämään kirkkohistoriallisia aikakausia ja periodisointiin liittyviä kysymyksiä
  • osaa erotella erilaisia lähdetyyppejä toisistaan ja tunnistaa niiden tulkitsemiseen liittyviä kysymyksiä
  • tunnistaa kirkkohistoriassa käytettyjä menetelmiä ja näkökulmia sekä osaa tarkastella kriittisesti erilaisten menetelmien vaikutusta historian esittämistapoihin
  • osaa hankkia kirkkohistorian alaan liittyvää tietoa ja käyttää alan tutkimusta

Lisätietoja: Opintojakso on osa Teologian ja uskonnontutkimuksen perusopintoja 30 op
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75
Täysihoito: ei
Tiedustelut kustannuksista: avoinyo-teologinen@helsinki.fi
Tiedustelut sisältö: avoinyo-teologinen@helsinki.fi
Linkki kotisivulle: https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/teologia-ja-uskonnontutkimus
Aineistoa: https://courses.helsinki.fi/fi/aytuk-102/136439601
Toteuttaja: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto