Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike

Takaisin

(5 op)

  • kirkkojen ykseyspyrkimykset historiallisena ja opillisena kysymyksenä
  • modernin ekumeenisen liikkeen synty ja kehitys
  • ekumeeninen liike ja laajemmat yhteiskunnalliset kysymykset
  • kirkkojen väliset vuoropuhelut
  • kirkkojen globaali kansainvälinen apu

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta
Tehtäväalue: Muu, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Jumalanpalveluselämä ja julistus, Raamatun tulkinta ja käyttö, Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Muut, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 16.3.2021 – 7.5.2021 Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.3.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa kuvailla eri kirkkojen ja tunnustuskuntien erilaisia edellytyksiä toistensa kohtaamiseen ja syvempään yhteistyöhön
  • pystyy tarkastelemaan yleisen yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksia kirkkojen lähentymiseen.
  • osaa tunnistaa, vertailla ja kuvailla eri ekumeenisten organisaatioiden profiileja
  • osaa soveltaa oppimaansa erilaisissa ekumeenisiin tai uskontojen välisiin asiantuntiatehtävissä ja kehittämään itsenäisesti uusia kohtaamisen ja dialogin muotoja
  • pystyy ilmaisemaan asiantuntijuuttaan sekä kirjallisesti että suullisesti

Lisätietoja: Luentokurssi.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75
Täysihoito: ei
Tiedustelut kustannuksista: avoinyo-teologinen@helsinki.fi
Tiedustelut sisältö: avoinyo-teologinen@helsinki.fi
Linkki kotisivulle: https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/teologia-ja-uskonnontutkimus
Aineistoa: https://courses.helsinki.fi/fi/AYTUM-3309/137234021
Toteuttaja: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto