Kirkkojen yhteistoiminta ja ekumeeninen liike

Takaisin

(5 op)

kirkkojen ykseyspyrkimykset historiallisena ja opillisena kysymyksenämodernin ekumeenisen liikkeen synty ja kehitysekumeeninen liike ja laajemmat yhteiskunnalliset kysymyksetkirkkojen väliset vuoropuhelutkirkkojen globaali kansainvälinen apu

Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta
Tehtäväalue: Muu, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Jumalanpalveluselämä ja julistus, Raamatun tulkinta ja käyttö, Diakonia ja yhteiskunta
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Muut, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 16.3.2021 – 7.5.2021 Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.3.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

osaa kuvailla eri kirkkojen ja tunnustuskuntien erilaisia edellytyksiä toistensa kohtaamiseen ja syvempään yhteistyöhönpystyy tarkastelemaan yleisen yhteiskunnallisen kehityksen vaikutuksia kirkkojen lähentymiseen.osaa tunnistaa, vertailla ja kuvailla eri ekumeenisten organisaatioiden profiilejaosaa
soveltaa oppimaansa erilaisissa ekumeenisiin tai uskontojen välisiin
asiantuntiatehtävissä ja kehittämään itsenäisesti uusia kohtaamisen ja
dialogin muotojapystyy ilmaisemaan asiantuntijuuttaan sekä kirjallisesti että suullisesti

Lisätietoja: Luentokurssi.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75
Täysihoito: ei
Tiedustelut kustannuksista: avoinyo-teologinen@helsinki.fi
Tiedustelut sisältö: avoinyo-teologinen@helsinki.fi
Linkki kotisivulle: https://courses.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opinnot/teologia-ja-uskonnontutkimus
Aineistoa: https://courses.helsinki.fi/fi/AYTUM-3309/137234021
Toteuttaja: Helsingin yliopiston Avoin yliopisto