Kirkkokuvista-ohjaajakoulutus

Takaisin

(2 op)

​​Kirkkokuvista on taide- ja katsomuskasvatusmalli, jonka tarkoituksena on rikastuttaa koulujen/päiväkotien ja seurakunnan välistä yhteistyötä. Tämän koulutuksen avulla rakennat ainutlaatuisen, elämyksellisen lasten taidenäyttelyn kotikirkkoosi.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Lastenohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat
Aika ja paikka: 4.-5.3.2023 ja 7.-8.10.2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 1.2.2025
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: Osallistuja ymmärtää kokemuksellisen taideoppimisen mallin mahdollisuudet lapsen itsetuntemuksen vahvistamisessa. Osallistuja hahmottaa kirkkotaiteen ja arkkitehtuurin kulttuurihistoriallisen merkityksen ja yhteyden nykypäivään. Osallistuja osaa soveltaa Kirkkokuvista-menetelmää omassa työssään. Osallistuja osaa ohjata lapsiryhmää kirkkotaiteen saloihin.

Lisätietoja: Koulutukseen olisi hyvä osallistua yhdessä työparin kanssa mutta se ei ole osallistumisen edellytys.
​​Koulutus koostuu kahdesta kaksipäiväisestä lähiopetusjaksosta sekä omassa työssä tehtävästä taidekasvatustyöskentelystä. Aloitusjaksolla tutustutaan kokemukselliseen taideoppimisen malliin sekä Kirkkokuvista-menetelmään teoriassa. Aloitusjaksoon kuuluu FT Liisa Väisäsen luento symboliikasta sekä Kirkkokuvista-taidetyöskentely jossakin Turun kirkoista. Ensimmäinen etätehtävä on perehtyä oman kohdekirkon taiteeseen ja arkkitehtuuriin.
Ensimmäisen lähijakson jälkeen osallistujat suunnittelevat oman Kirkkokuvista-kokonaisuuden ja saavat tähän etäohjausta tarpeen mukaan.
Osallistujat saavat myös vinkit yhteistyökoulun ja -päiväkodin kontaktoimiseen. Toisella koulutusjaksolla tarkastellaan toteutuneita ja suunnitteilla olevia Kirkkokuvista-kokonaisuuksia ja ideoidaan menetelmän käyttöä tulevaisuudessa. Lisäksi kokeillaan erilaisia kuvataidemenetelmiä, joita voi käyttää ohjatessa ryhmiä. Kouluttajana toimii Kirkkokuvista-menetelmän kehittäjä, opettaja Anna Kaisa Siltanen.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 490
Täysihoito: Majoitus 42€/2hh/yö/hlö tai 56€/1hh/yö/hlö
Tiedustelut kustannuksista: kurssipalvelut@linnas.fi
Tiedustelut sisältö: annakaisa.siltanen@linnas.fi
Toteuttaja: Linnasmäen opisto
Arkistointitunnus: KK20240502074147KO001767