Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat

Takaisin

Verkostotapaaminen

​Tapahtuma siirretty toukokuuhun 2022. Kirkkopäivät ja Lähetysjuhlat – tapahtumassa rakennetaan yhdessä kirkon tulevaisuutta sekä kohdataan niin kirkon jäseniä, yhteistyökumppaneita kuin kaikkia kirkosta vähänkin kiinnostuneita. Viikonlopun aikana uudistetaan kirkkoa avoimessa vuoropuhelussa järjestävien tahojen, valtakunnallisten ja kansainvälisten kävijöiden sekä Oulun seudun ihmisten kanssa. Tapahtuman teema on Kuuntelen. Ymmärrän. Kunnioitan.​

Tehtäväalue: Johtaminen, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys, Kasvatus, Jumalanpalveluselämä ja julistus, Muu, Diakonia ja yhteiskunta, Musiikki
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Hautaustoimen- ja puutarhatyöntekijät, Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat, Kanttorit, Keittiötoimen työntekijät, Kirkkoherranviraston työntekijät, Kirkonpalvelustyö (suntiot ja vahtimestarit), Lastenohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat, Kiinteistötoimen työntekijät, Hallinnon ja talouden työntekijät, Muut
Aika ja paikka: Siirrety toukokuuhun 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 23.5.2021
Kieli: Suomi
Täysihoito: Osallistuja huolehtii itse majoituksesta ja aterioista.
Kustannusten lisätiedot: Siirretty toukokuuhun 2022
Tiedustelut kustannuksista: Jari Kupiainen, jari.kupiainen@kirkkopalvelut.fi 040 355 1614 , Mervi Ritokoski, mervi.ritokoski@suomenlähetysseura.fi 040 589 0607 / Mervi Ritokoski
Tiedustelut sisältö: Jari Kupiainen, jari.kupiainen@kirkkopalvelut.fi 040 355 1614 , Mervi Ritokoski, mervi.ritokoski@suomenlähetysseura.fi 040 589 0607 / Mervi Ritokoski
Linkki kotisivulle: https://www.kirkkopaivat.fi/
Aineistoa: https://www.kirkkopaivat.fi/
Toteuttaja: Kirkkopalvelut
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus, Suomen Lähetysseura, Oulun ev.lut seurakunnat