Kirkolliset toimitukset 2019

Takaisin

(10 op)
JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutuksen valinnainen moduuli, YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli
Koulutus peruutettu

Kirkolliset toimitukset ovat sellaista kirkon toiminnan ydintä, jota seurakuntalaiset arvostavat. Sen vuoksi kasuaalitoimitusten huolelliseen ja ammattitaitoiseen toimittamiseen on hyvä satsata. Kirkon koulutuskeskuksen jumalanpalveluskoulutuksissa pyritään olemaan juurevasti ajan hermolla. Etsimme uutta innostusta, pyrimme vapautumaan virheiden tekemisen pelosta ja opettelemme kohtaamaan kaikenlaiset seurakuntalaiset pastoraalisesti ja aidosti. Näihin kysymyksiin johdattaa jumalanpalveluselämän kouluttaja Juhani Holma.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: papit
Aika ja paikka: 12.-15.2., 15.-17.4. ja 28.-30.10.2019, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus peruutettu.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– ymmärtää kasuaalitoimitusten merkityksen ja erityisluonteen seurakuntaelämässä

– osaa punoa luovalla tavallla yhteen kirkon tradition ja nykypäivän kontekstuaaliset haasteet kastetoimituksissa, avioliittoon vihkimisissä ja hautaan siunaamisissa

– osaa kohdata seurakuntalaiset luontevasti ja pastoraalisesti heidän elämänsä tärkeissä käännekohdissa

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 150 €/jakso
Täysihoito: 1. jakso 314 €, 2. ja 3. jakso 216 €/jakso
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 1. jakso 92 € ja 2. ja 3. jakso 68 €/jakso.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Mahdollisen ulkomaan opintomatkan hinta ilmoitetaan myöhemmin.

Tiedustelut: Juhani Holma juhani.holma@evl.fi 050 3268259
Lisätietoja: Koulutus on osa jumalanpalveluselämän erityiskoulutusta (JEK/V). Sen voi valita myös ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin.

Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista sakasti.evl.fi/erityiskoulutus.

Linkki kotisivulle: http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus