Kirkolliset toimitukset 2020

Takaisin

(10 op)
JEK/V Jumalanpalveluselämän erityiskoulutuksen valinnainen moduuli, YP/V Ylemmän pastoraalitutkinnon valinnainen moduuli
Ilmoittautumisaikaa jatkettu

Kirkolliset toimitukset ovat sellaista kirkon toiminnan ydintä, jota seurakuntalaiset arvostavat. Sen vuoksi kasuaalitoimitusten huolelliseen ja ammattitaitoiseen toimittamiseen on hyvä satsata. Kirkon koulutuskeskuksen jumalanpalveluskoulutuksissa pyritään olemaan juurevasti ajan hermolla. Etsimme uutta innostusta, pyrimme vapautumaan virheiden tekemisen pelosta ja opettelemme kohtaamaan kaikenlaiset seurakuntalaiset pastoraalisesti ja aidosti.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: jumalanpalveluselämä ja julistus
Kohderyhmä: papit
Aika ja paikka: 14.-17.1., 11.-13.5. ja 23.-25.11.2020, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.11.2019
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Kirkolliset_toimitukset_9630
Osaamistavoitteet: Osallistuja ymmärtää kasuaalitoimitusten merkityksen ja erityisluonteen seurakuntaelämässä, osaa punoa luovalla tavallla yhteen kirkon tradition ja nykypäivän kontekstuaaliset haasteet kastetoimituksissa, avioliittoon vihkimisissä ja hautaan siunaamisissa sekä osaa kohdata seurakuntalaiset luontevasti ja pastoraalisesti heidän elämänsä tärkeissä käännekohdissa.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 150 €/jakso
Täysihoito: 1. jakso 318 €, 2. ja 3. jakso 218 €/jakso
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 1. jakso 94 € ja 2. ja 3. jakso 69 €/jakso. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään. Mahdollisen ulkomaan opintomatkan hinta ilmoitetaan myöhemmin.
Tiedustelut: Juhani Holma juhani.holma@evl.fi 0503268259
Lisätietoja: Koulutus on osa jumalanpalveluselämän erityiskoulutusta (JEK/V). Sen voi valita myös ylemmän pastoraalitutkinnon HOPS:iin. Tähän moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.
Linkki kotisivulle: http:/evl.fi/kirkonkoulutuskeskus
http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus