Kirkon kansainvälinen ja monikulttuurinen työ

Takaisin

(2 op)

Syvennä monikulttuurista osaamistasi! Koulutuksen tarkoituksena on vastata niihin haasteisiin, joita kirkon ja yhteiskunnan muuttuva toimintaympäristö asettaa. Koulutuksessa syvennät tietämystäsi kansainvälisestä diakonista, ekumeniasta, uskontodialogista ja kirkon monikulttuurisuustyöstä. Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan viidennen lukukauden kirkollisiin opintoihin ja se soveltuu hyvin sosiaali- ja terveysalan sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille.

Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2020
Ilmoittautumislinkki: https://www.diak.fi/avoin
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojakson tarkempi ajankohta ja ilmoittautumislinkki julkaistaan Diakin nettisivuilla myöhemmin. Käytänteenä on, että ilmoittautuminen sulkeutuu kuukautta ennen opintojakson alkua.
Osaamistavoitteet: Opiskelija – tietää kansainvälisen diakonian, lähetyksen sekä kirkon monikulttuurisuustyön lähtökohdat ja osaa soveltaa niitä seurakuntatyössä – osaa jäsentää ekumeenista keskustelua – tuntee uskontoteologian perusmalleja ja osaa soveltaa uskontodialogin periaatteita.
Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 30 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Lisätietoja: Kyseessä on verkkototeutus, jossa saattaa olla aikaan sidottua opetusta ja ohjausta. Opintojakson suorittaminen hyväksytysti vaatii kirjallisuuteen perehtymistä sekä kirjallisten tehtävien tekemistä.
Linkki kotisivulle: https://www.diak.fi/avoin
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu