Kirkon kansainvälinen ja monikulttuurinen työ

Takaisin

(2 op)

Syvennä monikulttuurista osaamistasi! Koulutuksen tarkoituksena on vastata niihin haasteisiin, joita kirkon ja yhteiskunnan muuttuva toimintaympäristö asettaa. Koulutuksessa syvennät tietämystäsi kansainvälisestä diakonista, ekumeniasta, uskontodialogista ja kirkon monikulttuurisuustyöstä.

Tehtäväalue: diakonia ja yhteiskuntatyö, kansainvälinen ja monikulttuurinen työ sekä lähetys
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 21.01.-08.03.2019
Ilmoittautuminen viimeistään: 21.12.2018
Ilmoittautumislinkki: http://www.diak.fi/hakeminen/avoin-amk/
Ilmoittautumisen lisätiedot: Tarkempi ilmoittautumislinkki tulee Diakin internet-sivuille myöhemmin.
Osaamistavoitteet: Opiskelija

– tietää kansainvälisen diakonian, lähetyksen sekä kirkon monikulttuurisuustyön lähtökohdat ja osaa soveltaa niitä seurakuntatyössä

– osaa jäsentää ekumeenista keskustelua

– tuntee uskontoteologian perusmalleja ja osaa soveltaa uskontodialogin periaatteita.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 20 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut: Hanna Niemi hanna.niemi@diak.fi
Lisätietoja: Avoimen ammattikorkeakoulun opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan viidennen lukukauden kirkollisiin opintoihin.
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/hakeminen/avoin-amk/
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu