Kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutuksen (Lähetystyöhön valmentava erityiskoulutus)

Takaisin

(35 op)

​Kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutuksen (Lähetystyöhön valmentava erityiskoulutus / lähetyskurssi) tehtävänä on tuottaa osaamista erityisesti kansainvälisissä lähetystyön tehtävissä, mutta myös laajemmin erilaisissa kirkkojen kansainvälisissä yhteistyötehtävissä.

Koulutuksen erityistavoitteena on vahvistaa kutsumusta palvella kieli- kulttuurirajat ylittävässä lähetystyössä Lähetysyhdistys Kylväjän työalueilla, joissa ei ole ennestään kristittyjä tai heitä on hyvin vähän.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus, Vapaan sivistystyön koulutustarjonta
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Kanttorit, Viestintätehtävissä toimivat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Muut
Aika ja paikka: Koulutus alkaa 9.1.2023 Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa.
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2022
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Sähköposti-ilmoittautuminen: raija.hamynen@kylvaja.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautuminen tapahtyy Kylväjän rekrytoinnin välityksellä. https://www.kylvaja.fi/lahde/
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja

  • ymmärtää lähetystyön osana kolmiyhteisen Jumalan lähetystä, tuntee lähetystyön teologiset perusteet luterilaisessa kontekstissa sekä sitoutuu kirkon hengelliseen perustaan,
  • tuntee lähetystyön ammatilliset ulottuvuudet (julistus, palvelu, vaikuttaminen) ja hahmottaa oman työssä tässä kokonaisuudessa,
  • osaa tehtävän edellyttämät monipuoliset vuorovaikutustaidot, osaa toimia erilaisten uskontojen ja kulttuurien konteksteissa sekä hallitsee tehtävän kannalta tarpeelliset suunnittelu-, työyhteisö-, organisointi- ja johtamistaidot monikulttuurisessa ympäristössä

Lisätietoja: ​​​Koulutus on 35 opintopisteen laajuinen koulutus, joka on samalla Suomen Raamattuopiston kansanopistokurssi. Koulutus alkaa 15 viikon lähijaksolla Suomen Raamattuopistolla jatkuen sitten monimuotokoulutuksena.

Koulutuksen moduulit:

  • Muuttuva uskonnollisuus ja uskontojen kohtaaminen (5 op)
  • Lähetystyön ammatilliset ulottuvuudet: julistus, palvelu, vaikuttaminen sekä kriisit (5 op)
  • Järjestökohtainen osio – Kylväjä lähetysjärjestönä (5 op)
  • Vuorovaikutustaidot monikulttuurisessa työympäristössä (5 op)
  • Työyhteisö ja johtaminen monikulttuurisessa ympäristössä (5 op)

Koulutukseen hakeudutaan Lähetysyhdistys Kylväjän rekrytoinnin kautta: www.kylvaja.fi/lahde/

Kieli: Suomi Englanti
Osallistumismaksu:
Täysihoito:
Kustannusten lisätiedot: Lähetystyöntekijöiksi hyväksytyille Kylväjä kustantaa opinnot.
Tiedustelut kustannuksista: raija.hamynen@kylvaja.fi
Tiedustelut sisältö: raija.hamynen@kylvaja.fi
Linkki kotisivulle: https://www.kylvaja.fi/
Aineistoa: https://www.kylvaja.fi/lahde/
Toteuttaja: Lähetysyhdistys Kylväjä
Yhteistyökumppanit: Suomen Raamattuopisto