Kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutus, lähetystyöhön valmentava erityiskoulutus

Takaisin

(35 op)

Kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutuksen (lähetyskurssi) tehtävänä on antaa koulutukseen osallistuvalle valmiudet toimia erityisesti kansainvälisissä lähetystyön tehtävissä, mutta myös laajemmin erilaisissa kirkkojen kansainvälisissä yhteistyötehtävissä.
Koulutuksen perustana on Suomen ev. lut. kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutuksen opetussuunnitelma, joka on laadittu Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) ja Kirkon koulutuskeskuksen (KK) johdolla. Koulutus on 35 opintopisteen laajuinen.
Koulutuksen järjestäjä on Lähetysyhdistys Kylväjä ja sen yhteistyökumppanina toimii Suomen Raamattuopisto, jonka kansanopistokurssi koulutus on.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Papit, Nuorisotyönohjaajat, Kanttorit, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Viestintätehtävissä toimivat, Hallinnon ja talouden työntekijät, Lastenohjaajat, Perheneuvojat, Varhaiskasvatuksen ohjaajat
Aika ja paikka: 1.1.-31.12.-21, Suomen Raamattuopisto, Kauniainen
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Sähköposti: pentti.marttila@kylvaja.fi
Ilmoittautumisen lisätiedot: pentti.marttila@kylvaja.fi
Osaamistavoitteet:

Osallistuja

  • ymmärtää lähetystyön osana kolmiyhteisen Jumalan lähetystä, tuntee lähetystyön teologiset perusteet luterilaisessa kontekstissa sekä sitoutuu kirkon hengelliseen perustaan,
  • tuntee lähetystyön ammatilliset ulottuvuudet (julistus, palvelu, vaikuttaminen) ja hahmottaa oman työssä tässä kokonaisuudessa,
  • osaa tehtävän edellyttämät monipuoliset vuorovaikutustaidot, osaa toimia erilaisten uskontojen ja kulttuurien konteksteissa sekä hallitsee tehtävän kannalta tarpeelliset suunnittelu-, työ-yhteisö-, organisointi- ja johtamistaidot monikulttuurisessa ympäristössä.
Lisätietoja: Kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutus (lähetyskurssi) alkaa tammikuussa 2021. Koulutukseen sisältyy lähijaksoja ja etäopetusta.

Koulutus alkaa 2-3 kuukauden lähijaksolla Suomen Raamattuopistolla. Tämän jälkeen on etäopetusta ja 2-3 päivän lähijaksoja. Koulutus pättyy joulukuussa 2021.

Koulutukseen haetaan Lähetysyhdistys Kylväjän rekry-sivujen kautta. https://www.kylvaja.fi/rekry

Haku koulutukseen päättyy 15.10.2020.

Lisätietoja koulutuksesta antaa: Ulkomaantyön johtaja Pentti Marttila, pentti.marttila@kylvaja.fi, 045 635 0934

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: Lähetysyhdistys Kylväjä korvaa niiden kulut, jotka sitoutuvat lähtemään lähetystyöhön. Muuten koulutus maksaa 3000-4000 euroa.
Täysihoito: Koulutuksen lähijaksoihin kuuluu täysihoito Suomen Raamattuopistolla.
Kustannusten lisätiedot: Pentti Marttila antaa lisätietoja.
Tiedustelut kustannuksista: pentti.marttila@kylvaja.fi
Tiedustelut sisältö: pentti.marttila@kylvaja.fi
Linkki kotisivulle: https://www.kylvaja.fi
Aineistoa: https://www.kylvaja.fi/rekry
Toteuttaja: Lähetysyhdistys Kylväjä
Yhteistyökumppanit: Suomen Raamattuopisto, Kirkon lähetystyön keskus