Kirkon kasvatus muuttuvassa toimintaympäristössä 2020

Takaisin

(5 op)
EK/M Muu valinnainen moduuli, KEK/P Kasvatuksen erityiskoulutuksen pakollinen moduuli
Tämä moduuli korvaa jatkossa Kasvatuksen menetelmät kirkon työssä sekä Teologia kirkon kasvatuksessa -moduulit.

Toimintaympäristö muuttuu – muuttuuko kirkon kasvatus? Mitä muutos tarkoittaa omassa työssäsi?

Tule pohtimaan kirkon kasvatuksen toimintaympäristön haasteita ja kehittämistarpeita.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: kasvatus
Kohderyhmä: kanttorit, varhaiskasvatuksen työntekijät, nuorisotyöntekijät, papit, perhetyöntekijät
Aika ja paikka: 14.-16.9. ja 5.-6.11.2020 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika päättynyt.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

· osaa jäsentää ja perustella omaa teologista kokonaisnäkemystään kirkon kasvattajana

· osaa tunnistaa ja arvioida menetelmien ja työotteiden soveltuvuutta ja kehittämistarpeita kirkon kasvatuksessa

· osaa kehittää omaa työtään kirkon kasvatuksen lähtökohtien ja erityispiirteiden mukaisesti muuttuvassa toimintaympäristössä hyödyntäen valitsemaansa menetelmää tai työotetta.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 150 €/koko koulutus
Täysihoito: 1. jakso 218 € ja 2. jakso 119 €
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 1. jakso 69 € ja 2. jakso 44 €.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Raija Ojell raija.ojell@evl.fi 050 344 8613
Lisätietoja: Kasvatuksen erityiskoulutukseen kuuluu kaksi pakollista moduulia (KEK/P), joista tämä moduuli on toinen. Toinen on Dialogisuus kirkon työssä.

Kasvatuksen menetelmät kirkon työssä ja Teologia kirkon kasvatuksessa -moduulit lakkaavat. Niistä on muodostettu tämä uusi moduuli. Jo suoritetut Kasvatuksen menetelmät kirkon työssä sekä Teologia kirkon kasvatuksessa -moduulit otetaan huomioon kasvatuksen erityiskoulutuksen moduuleina jatkossakin. Jos on suorittanut kolme pakollista moduulia nykyisin vaadittavien kahden sijaan, niin ylimääräisen pakollisen moduulin voi käyttää erityiskoulutuksen valinnaisena moduulina.

Tämä moduulin voi erikseen sopien valita valinnaiseksi moduuliksi Raamattuteologian erityiskoulutukseen (REK).

Moduuliin voi osallistua yksittäisenä koulutuksena, vaikka ei suorittaisi erityiskoulutusta kokonaisuutena. Lisätietoja moduulien valinnasta ja kirkon erityiskoulutuksista evl.fi/erityiskoulutukset.

Sisältöalueita:·

* Kirkon kasvatuksen raamatulliset ja teologiset lähtökohdat

* Kirkon kasvatus osana elämänkaarta (kasvun polku ja yhteistyö)

* Kasvattajan identiteetti ja oma hengellinen kasvu

* Toimintaympäristön haasteet.

* Kirkon kasvatukseen soveltuvat menetelmät, niiden arviointi ja kehittäminen reaktiona toimintaympäristön muutokseen

Koulutukseen kuuluu etukäteistehtävä, kaksi lähijaksoa ja etäopiskelujakson aikana tehtävä kehittämistehtävä. Tehtäviin liittyy perehtyminen aihetta syventävään kirjallisuuteen ja orientoitumistehtävä annettujen ohjeiden mukaan.

Linkki kotisivulle: http:/evl.fi/kirkonkoulutuskeskus
http://evl.fi/erityiskoulutukset
http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppani: Kirkkohallitus – Kasvatus ja perheasiat (KKP)