Kirkon kasvatus muuttuvassa toimintaympäristössä 2021

Takaisin

(5 op)
KEK/P Kasvatuksen erityiskoulutus, pakollinen moduuli EK/M Muu erityiskoulutuksen valinnainen moduuli
Toimintaympäristö muuttuu – muuttuuko kirkon kasvatus?
Mitä muutos tarkoittaa omassa työssäsi?

Tule pohtimaan kirkon kasvatuksen toimintaympäristön haasteita ja kehittämistarpeita.
Tämä koulutus on toinen kasvatuksen erityiskoulutuksen pakollisista moduuleista (KEK/P). Toinen on Dialogisuus kirkon työssä.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Kasvatus
Kohderyhmä: Kanttorit, Lastenohjaajat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: 4.-6.10. ja 15.-16.11.2021 Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on täynnä.
Osaamistavoitteet: Osallistuja
– osaa jäsentää ja perustella omaa teologista kokonaisnäkemystään kirkon kasvattajana
– osaa tunnistaa ja arvioida menetelmien ja työotteiden soveltuvuutta ja kehittämistarpeita kirkon kasvatuksessa
– osaa kehittää omaa työtään kirkon kasvatuksen lähtökohtien ja erityispiirteiden mukaisesti muuttuvassa toimintaympäristössä hyödyntäen valitsemaansa menetelmää tai työotetta.
Lisätietoja: Koulutuksen sisältöalueita:
– kirkon kasvatuksen raamatulliset ja teologiset lähtökohdat
– kirkon kasvatus osana elämänkaarta (kasvun polku ja yhteistyö)
– kasvattajan identiteetti ja oma hengellinen kasvu
– toimintaympäristön haasteet
– kirkon kasvatukseen soveltuvat menetelmät, niiden arviointi ja kehittäminen reaktiona toimintaympäristön muutokseen

Koulutukseen kuuluu etukäteistehtävä, kaksi lähijaksoa ja etäopiskelujakson aikana tehtävä kehittämistehtävä. Tehtäviin liittyy perehtyminen aihetta syventävään kirjallisuuteen ja orientoitumistehtävä annettujen ohjeiden mukaan.

Kasvatuksen erityiskoulutukseen kuuluu kaksi pakollista moduulia (KEK/P), joista tämä on toinen. Toinen on Dialogisuus kirkon työssä. Lisätietoja kasvatuksen erityiskoulutuksen kokonaisuudesta evl.fi/erityiskoulutukset.
Kasvatuksen menetelmät kirkon työssä ja Teologia kirkon kasvatuksessa -moduulit lakkaavat. NIistä on muodostettu tämä uusi moduuli. Jo suoritetut em. moduulit otetaan huomioon kasvatuksen erityiskoulutuksen moduuleina jatkossakin. Jos on suorittanut kolme pakollista moduulia nykyisin vaadittavien kahden sijaan, niin ylimääräisen pakollisen moduulin voi käyttää erityiskoulutuksen valinnaisena moduulina.
Tämän moduulin voi myös erikseen sopien valita valinnaiseksi moduuliksi Raamattuteologian erityiskoulutukseen (REK)

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 200 €/koko koulutus
Täysihoito: 1. jakso 188 € ja 2. jakso 100 €
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 1. jakso 42 € ja 2. jakso 27 €
Tiedustelut kustannuksista: Ulla Pyykkö, ulla.pyykko@evl.fi 040 1425176
Tiedustelut sisältö: Raija Ojell, raija.ojell@evl.fi 050 3448613
Aineistoa: https://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppanit: Kirkkohallitus – Kasvatus ja perheasiat