Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu

Takaisin

(5 op)

​Syvennä monikulttuurista osaamistasi! Koulutuksessa syvennät osaamistasi kansainvälisestä diakoniasta, ekumeniasta, uskontodialogista ja kirkon monikulttuurisuustyöstä.
Opintojakso kuuluu sosiaali- ja terveysalan keskivaiheen kirkollisiin opintoihin ja se soveltuu hyvin sosiaali- ja terveysalan sekä moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa toimiville ammattilaisille.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: Kevät ja Syksy 2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 16.7.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
– tietää kansainvälisen diakonian, lähetyksen sekä kirkon monikulttuurisuustyön lähtökohdat ja osaa soveltaa niitä seurakuntatyössä
– osaa jäsentää ekumeenista keskustelua
– tuntee uskontoteologian perusmalleja ja osaa soveltaa uskontodialogin periaatteita
– osaa jäsentää uusimman ajan kirkkohistorian päälinjat
– tuntee kontekstuaalisen teologian perusteet ja sen soveltamismahdollisuudet.
Lisätietoja: Ydinsisällöt:- kansainvälinen diakonia, lähetys ja kirkon monikulttuurisuustyö- ekumenia- uskontodialogi ja uskontoteologia- uuden ajan kirkkohistorian päälinjat- kontekstuaalinen teologia ja sen soveltamismahdollisuudet. ​Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.
Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa.
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu