Kirkon monikulttuurisuustyö ja kansainvälinen vastuu

Takaisin

(5 op)

Syvennä monikulttuurista osaamistasi! Avoimen amk:n opintojakson tarkoituksena on vastata niihin haasteisiin, joita kirkon ja yhteiskunnan muuttuva toimintaympäristö asettaa. Opintojaksolla syvennät tietämystäsi kansainvälisestä diakonista, ekumeniasta, uskontodialogista ja kirkon monikulttuurisuustyöstä.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Korkeakoulujen koulutustarjonta, Verkkototeutus
Tehtäväalue: Lähetys, uskontodialogi sekä kulttuurien ja uskontojen moninaisuus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Varhaiskasvatuksen ohjaajat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat
Aika ja paikka: Syksy 2025
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.7.2025
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Opintojen tarkemmat tiedot julkaistaan Diakin avoimen amk:n sivuilla myöhemmin. Ilmoittautuminen alkaa yleensä 2 kk ja päättyy 3 vkoa ennen opintojen alkua.
Osaamistavoitteet: ​Opiskelija
• tietää kansainvälisen diakonian, lähetyksen sekä kirkon monikulttuurisuustyön lähtökohdat ja osaa soveltaa niitä seurakuntatyössä
• osaa jäsentää ekumeenista keskustelua
• tuntee uskontoteologian perusmalleja ja osaa soveltaa uskontodialogin periaatteita
• osaa jäsentää uusimman ajan kirkkohistorian päälinjat
tuntee kontekstuaalisen teologian perusteet ja sen soveltamismahdollisuudet.
Lisätietoja: Ydinsisällöt:
• kansainvälinen diakonia, lähetys ja kirkon monikulttuurisuustyö
• ekumenia
• uskontodialogi ja uskontoteologia
• uuden ajan kirkkohistorian päälinjat
• kontekstuaalinen teologia ja sen soveltamismahdollisuudet. ​

Opinnot järjestetään verkkototeutuksena, jossa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta verkon välityksellä. Tarkemmat tiedot toteutustavasta löydät Diakin avoimen amk:n sivuilta ilmoittautumisaikana.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 75 €
Täysihoito: Ei täysihoitoa
Tiedustelut kustannuksista: avoin@diak.fi
Tiedustelut sisältö: avoin@diak.fi
Linkki kotisivulle: http://www.diak.fi/avoin-amk
Toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu
Arkistointitunnus: KK20240527120154KO001914