Kirkon ohjaajakoulutus

Takaisin

(8 op)

Koulutuksen hyötyjä: sinulla on lisää taitoa toimia erilaisissa ohjaajan tehtävissä mm. mentorina, perehdyttäjänä, työpaikka-, paluuryhmänohjaajana Suomessa ja ulkomailla. Kouluttajat ovat kirkon kansainvälisen työn ja lähetyksen ohjaamistyön asiantuntijoita KLK:ssa ja lähetysjärjestöissä. Koulutus sisältää myös kirkon lähetysjärjestöjen mentori- ja ryhmänohjaajakoulutuksen.

Koulutustyyppi: Kirkon täydentävä koulutus
Tehtäväalue: Työnohjaus, konsultointi, ohjaus, Kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja lähetys
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Lähetyksen ja kv. työn ohjaajat, Papit, Muut
Aika ja paikka: Etelä-Suomi
Ilmoittautuminen viimeistään: 18.4.2021
Sähköposti: raija.hamynen@kylvaja.fi ja KLK:n sekä lähetysjärjestöjen lähettihuollosta vastaavat
Ilmoittautumisen lisätiedot: Syksyllä 2021 alkavaan koulutukseen haetaan kevään 2021 aikana viimeistään 18.4.2021 järjestävien lähetysjärjestöjen kautta.
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja osaa toimia Suomessa ja ulkomailla erilaisissa ohjaajantehtävissä mm. mentorina, perehdyttäjänä, työpaikka-, paluuryhmänohjaajana (esim. lähetystyöntekijöiden paluuryhmät).
Lisätietoja:

Koulutus on Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK)​, kirkon lähetysjärjestöjen, Suomen Merimieskirkon ja Fidan yhteistä koulutusta. Koulutus toteutetaan sekä lähi- että etätyöskentelynä verkossa ja kirjallisuutta hyväksi käyttäen. Lähettävät seurakunnat ja järjestöt kustantavat koulutuksen kulut lähettämilleen kurssilaisille sopimuksensa mukaisesti.​

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 500
Täysihoito: Osallistumismaksun lisäksi tulevat omat majoituskustannukset.
Tiedustelut kustannuksista: raija.hamynen@kylvaja.fi
Tiedustelut sisältö: raija.hamynen@kylvaja.fi
Toteuttaja: Lähetysyhdistys Kylväjä
Yhteistyökumppanit: Kirkon lähetysjärjestöt, Suomen Merimieskirkko ja FIDA