Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus 2. ryhmä 2021

Takaisin

(45 op)

Esimiesten ja johdon osaaminen tarvitsee tuekseen
uusiutumis- ja kehittämistyön ammattilaisia, jotka ymmärtävät organisaatioiden
sosiaalisia, psykologisia, taloudellisia, toiminnallisia sekä kulttuurisia
systeemejä ja kykenevät tukemaan seurakuntia erilaisissa uusiutumis- ja muissa
organisaation kehittämisprosesseissa. Kirkon konsultit toimivat seurakunnissa
yhteistyössä hiippakuntien kanssa.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Hallinto ja talous, Johtaminen, Kestävä kehitys ja ympäristö, Työnohjaus, konsultointi, ohjaus, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä, Työsuojelu ja -hyvinvointi
Kohderyhmä: Hallinnon ja talouden työntekijät, Johtamis- ja esimiestehtävässä toimivat, Kanttorit, Papit, Diakonit ja diakonissat, Viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 1. jakso 22.-24.9. ja 2. jakso 8.-10.12.2021, Lärkkulla, lisäksi 4 jaksoa v. 2022 ja 2 jaksoa v. 2023
Ilmoittautuminen viimeistään: 30.4.2021
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika päättynyt, vapaita paikkoja voi tiedustella ulla.pyykko@evl.fi
Osaamistavoitteet: ​Osallistuja
– hallitsee konsultointityön ja konsultoivan työotteen osana omaa ammatillista
identiteettiään ja erityisosaamistaan,
– tunnistaa ja jäsentää organisaation tilanteen ja arvioi konsultoinnin
edellytykset ja lähtökohdat sekä johdon että henkilöstön näkökulmista,
– kehittää yhdessä organisaation johdon ja henkilöstön kanssa sen toimintaa
ennakoiden tulevaisuuden haasteita,
– soveltaa monipuolisesti konsultatiivisen työotteen erilaisia viitekehyksiä
sekä käyttää ja kehittää lähestymistapoja ja menetelmiä strategisesti tarkoituksenmukaisella
tavalla,
– osaa konsultoida sekä rakennemuutosprosesseja, kriisiytyneitä työyhteisöjä
että tulevaisuuden uusia mahdollisuuksia hakevia organisaatioita,
– tunnistaa, hyödyntää ja kehittää konsultoitavan organisaation verkostoja ja
niiden erilaisia osaamisresursseja sekä
– toimii asiantuntijana kirkon työyhteisöjen, esimiesten ja johdon sekä
tuomiokapitulien kehittämistyössä ja muutosprosesseissa.
Lisätietoja:

Kirkon
organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus (45 op, aik. kirkon konsulttivalmennus)
soveltuu kirkon työnohjaajille ja vaativissa johtamis- ja
asiantuntijatehtävissä toimiville, jotka ovat suorittaneet vähintään Kirjo II
tai muun vastaavan tasoisen johtamiskoulutuksen. Koulutus vahvistaa
konsultteina toimivien keskinäistä verkostoitumista ja vuoropuhelua yli
organisaatiorajojen. Valinnassa otetaan huomioon hiippakunnallisten tarpeiden
ohella hakijoiden koulutus, työkokemus ja valmiudet toimia konsultin
tehtävissä
Koulutuskokonaisuuteen
sisältyy
– 24 koulutuspäivää Kirkon koulutuskeskuksessa (8 x 3 pv lähiopiskelujakso)
– ohjattu etäopiskelu lähiopiskelujaksojen välillä: kirkon
verkko-oppimisympäristö Apaja, käytännön konsultaatio- ja kehittämistehtäviä
sekä itsenäistä opiskelua, vertaiskonsultaatiota pienryhmissä, mahdollisuus
mentorin tukeen koulutuksen aikana (15 op).
– organisaatiokonsultaatioon tai omaan työyhteisöön kytkeytyvä
kehittämishanke (laajuus 5 op).
Koulutuksessa
hyödynnetään asiantuntijoita eri organisaatioista. Hiippakunnat hyväksyvät
osallistujat.

Osallistumismaksu: 250 €
Täysihoito: 330 €/jakso 1. ja 2. jakson osalta (sis. majoituksen ja kaikki ateriat)
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 145 €/jakso 1. ja 2. jakson osalta
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: terttu.malo@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus