Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus 2018

Takaisin

(45 op)

Ei uusia ilmoittautumisia.

 

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa
Kohderyhmä: johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 5. jakso 25.-27.3., 6. jakso 22.-24.5., 7. jakso 25.-27.9., Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää ja 8. jakso 27.-29.11., Lärkkulla, Karjaa
Ilmoittautumisen lisätiedot: Aiemmin alkanut koulutus, ei uusia osallistujia.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– omaksuu konsultointityön ja konsultoivan työotteen osaksi omaa ammatillista identiteettiään ja erityisosaamistaan,

– soveltaa konsultatiivisen työotteen erilaisia viitekehyksiä, lähestymistapoja ja menetelmiä työssään kirkon kontekstiin,

– osaa konsultoida sekä kriisiytyneitä työyhteisöjä että tulevaisuuden uusia mahdollisuuksia hakevia orgnaisaatioita,

– tunnistaa ja hyödyntää verkostoja ja erilaisia osaamisresursseja,

– ymmärtää itsetuntemuksen ja reflektoinnin merkityksen osana ammatillista työtä ja

– toimii kirkon työyhteisöjen, esimiesten ja johdon sekä tuomiokapitulien tukena kehittämistyössä ja muutosprosesseissa.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 250 €/jakso
Täysihoito: 216 €/jakso Kirkon koulutuskeskuksessa ja päätösjakso Lärkkullassa th n. 290 €
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 68 €/jakso Kirkon koulutuskeskuksessa ja päätösjakso Lärkkullassa n. 130 €.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Terttu Malo terttu.malo@evl.fi 0401209043
Lisätietoja: Koulutus soveltuu kirkon työnohjaajille ja johtamistehtävissä toimiville, jotka ovat suorittaneet kirkon johtamiskoulutuksen. Koulutus vahvistaa konsultteina toimivien keskinäistä verkostoitumista ja vuoropuhelua yli organisaatiorajojen. Koulutukseen sisältyy vertaiskonsultaatiota pienryhmissä, mahdollisuus mentorin tukeen koulutuksen aikana sekä käytännön konsultaatio- ja kehittämistehtäviä sekä itsenäistä opiskelua (yhteensä 15 op). Kehittämishankeen laajuus on 5 op. Koulutuksessa hyödynnetään asiantuntijoita sekä kotimaasta että Suomen ulkopuolelta. Hiippakunnat hyväksyvät osallistujat.
Linkki kotisivulle: http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus