Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus 2019

Takaisin

(45 op)

Esimiesten ja johdon osaaminen tarvitsee tuekseen uusiutumis- ja kehittämistyön ammattilaisia, jotka ymmärtävät organisaatioiden sosiaalisia, psykologisia, taloudellisia, toiminnallisia sekä kulttuurisia systeemejä ja kykenevät tukemaan seurakuntia erilaisissa uusiutumis- ja muissa organisaation kehittämisprosesseissa. Kirkon konsultit toimivat seurakunnissa yhteistyössä hiippakuntien kanssa.

Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus (45 op, aik. kirkon konsulttivalmennus) soveltuu kirkon työnohjaajille ja vaativissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä toimiville, jotka ovat suorittaneet vähintään Kirjo II tai muun vastaavan tasoisen johtamiskoulutuksen. Koulutus vahvistaa konsultteina toimivien keskinäistä verkostoitumista ja vuoropuhelua yli organisaatiorajojen. Osallistujat valitaan yhteistyössä hiippakuntien kanssa. Valinnassa otetaan huomioon hiippakunnallisten tarpeiden ohella hakijoiden koulutus, työkokemus ja valmiudet toimia konsultin tehtävissä. Lisätietoja koulutuksesta ja osallistujien valinnasta antaa kouluttaja Terttu Malo (p. 040 1209043).

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa
Kohderyhmä: johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 16.-18.1.2019, 24.-26.4.2019, 21.-23.8.2019, 6.-8.11.2019 sekä lisäksi 4 jaksoa vuonna 2020 Rokuan leirikeskus, Salmisentie 300, 91670 Rokua
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ilmoittautumisaika on päättynyt, koulutuksessa on tilaa ja voit ilmoittautua sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi

Ilmoittautuessasi kirjoita lomakkeen Ilmoittautumisen perustelut -kohtaan, miksi hakeudut tähän koulutukseen. Valinnassa otetaan huomioon hiippakunnallisten tarpeiden ohella hakijoiden koulutus, työkokemus ja valmiudet toimia konsultin tehtävissä. Osallistujat valitaan yhteistyössä hiippakuntien kanssa.

Osaamistavoitteet: Osallistuja

·hallitsee konsultointityön ja konsultoivan työotteen osana omaa ammatillista identiteettiään ja erityisosaamistaan,

· tunnistaa ja jäsentää organisaation tilanteen ja arvioi konsultoinnin edellytykset ja lähtökohdat sekä johdon että henkilöstön näkökulmista

· kehittää yhdessä organisaation johdon ja henkilöstön kanssa sen toimintaa ennakoiden tulevaisuuden haasteita,

· soveltaa monipuolisesti konsultatiivisen työotteen erilaisia viitekehyksiä sekä käyttää ja kehittää lähestymistapoja ja menetelmiä strategisesti tarkoituksenmukaisella tavalla,

· osaa konsultoida sekä rakennemuutosprosesseja, kriisiytyneitä työyhteisöjä että tulevaisuuden uusia mahdollisuuksia hakevia organisaatioita,

· tunnistaa, hyödyntää ja kehittää konsultoitavan organisaation verkostoja ja niiden erilaisia osaamisresursseja sekä

· toimii asiantuntijana kirkon työyhteisöjen, esimiesten ja johdon sekä tuomiokapitulien kehittämistyössä ja muutosprosesseissa.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 250 €/jakso
Täysihoito: Täysihoito 34€/vrk, majoitus 22€/vrk
Muut kustannukset: Matkat
Tiedustelut: Terttu Malo terttu.malo@evl.fi 0401209043
Lisätietoja: Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus (45 op, aik. kirkon konsulttivalmennus) soveltuu kirkon työnohjaajille ja vaativissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä toimiville, jotka ovat suorittaneet vähintään Kirjo II tai muun vastaavan tasoisen johtamiskoulutuksen. Koulutus vahvistaa konsultteina toimivien keskinäistä verkostoitumista ja vuoropuhelua yli organisaatiorajojen.

Lisätietoja koulutuksesta ja osallistujien valinnasta antaa kouluttaja Terttu Malo (p. 040 1209043).

Koulutus on kaksi vuotta kestävä kokonaisuus, johon sisältyy

· 24 koulutuspäivää Rokualla (8 x 3 pv lähiopiskelujakso)

· ohjattu etäopiskelu lähiopiskelujaksojen välillä: kirkon verkko-oppimisympäristö Apaja, käytännön konsultaatio- ja kehittämistehtäviä sekä itsenäistä opiskelua, vertaiskonsultaatiota pienryhmissä, mahdollisuus mentorin tukeen koulutuksen aikana.

· omaan työyhteisöön kytkeytyvä johtamisen kehittämishanke (laajuus 5 op).

Lähiopiskelupäivien lisäksi on syytä varata riittävästi kalenteriaikaa lähijaksojen välillä tapahtuvaan etäopiskeluun. Koulutuskeskuksen omien resurssien lisäksi hyödynnämme vierailevia asiantuntijoita sekä kotimaasta että Suomen ulkopuolelta. Kirkon keskusrahaston tuottamana koulutus on seurakunnille kustannustasoltaan edullinen.

Linkki kotisivulle: http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus
Yhteistyökumppani: Oulun hiippakunta