Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus 2020

Takaisin

(45 op)

Koulutus on täynnä

Esimiesten ja johdon osaaminen tarvitsee tuekseen uusiutumis- ja kehittämistyön ammattilaisia, jotka ymmärtävät organisaatioiden sosiaalisia, psykologisia, taloudellisia, toiminnallisia sekä kulttuurisia systeemejä ja kykenevät tukemaan seurakuntia erilaisissa uusiutumis- ja muissa organisaation kehittämisprosesseissa. Kirkon konsultit toimivat seurakunnissa yhteistyössä hiippakuntien kanssa.

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: johtaminen ja strateginen suunnittelu seurakunnassa
Kohderyhmä: johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, muut
Aika ja paikka:

24.-26.2., 25.-27.5., 30.9.-2.10. ja 30.11.-2.12.2020, lisäksi 4 jaksoa v. 2021

Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää paitsi 4. jakso Lärkkulla

Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2019
Sähköposti ja puhelin: Koulutus on täynnä. Voit ilmoittautua jonoon sähköpostilla ulla.pyykko@evl.fi
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Kirkon_organisaatiokonsultoinnin_erityiskoulutus_9635
Ilmoittautumisen lisätiedot: Hiippakunnat hyväksyvät osallistujat.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– hallitsee konsultointityön ja konsultoivan työotteen osana omaa ammatillista identiteettiään ja erityisosaamistaan,

– tunnistaa ja jäsentää organisaation tilanteen ja arvioi konsultoinnin edellytykset ja lähtökohdat sekä johdon että henkilöstön näkökulmista,

– kehittää yhdessä organisaation johdon ja henkilöstön kanssa sen toimintaa ennakoiden tulevaisuuden haasteita,

– soveltaa monipuolisesti konsultatiivisen työotteen erilaisia viitekehyksiä sekä käyttää ja kehittää lähestymistapoja ja menetelmiä strategisesti tarkoituksenmukaisella tavalla,

– osaa konsultoida sekä rakennemuutosprosesseja, kriisiytyneitä työyhteisöjä että tulevaisuuden uusia mahdollisuuksia hakevia organisaatioita,

– tunnistaa, hyödyntää ja kehittää konsultoitavan organisaation verkostoja ja niiden erilaisia osaamisresursseja sekä

– toimii asiantuntijana kirkon työyhteisöjen, esimiesten ja johdon sekä tuomiokapitulien kehittämistyössä ja muutosprosesseissa.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 250 €/jakso
Täysihoito: 218 €/jakso Kirkon koulutuskeskuksessa ja 4. jakso Lärkkullassa th n. 271 € (2 hh Lärkkulla 211 €)
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 69 €/jakso Kirkon koulutuskeskuksessa ja 4, jakso Lärkkullassa n. 114 €.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Terttu Malo terttu.malo@evl.fi 0401209043
Lisätietoja: Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus (45 op, aik. kirkon konsulttivalmennus) soveltuu kirkon työnohjaajille ja vaativissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä toimiville, jotka ovat suorittaneet vähintään Kirjo II tai muun vastaavan tasoisen johtamiskoulutuksen. Koulutus vahvistaa konsultteina toimivien keskinäistä verkostoitumista ja vuoropuhelua yli organisaatiorajojen. Valinnassa otetaan huomioon hiippakunnallisten tarpeiden ohella hakijoiden koulutus, työkokemus ja valmiudet toimia konsultin tehtävissä

Koulutuskokonaisuuteen sisältyy

– 24 koulutuspäivää Kirkon koulutuskeskuksessa (8 x 3 pv lähiopiskelujakso)

– ohjattu etäopiskelu lähiopiskelujaksojen välillä: kirkon verkko-oppimisympäristö Apaja, käytännön konsultaatio- ja kehittämistehtäviä sekä itsenäistä opiskelua, vertaiskonsultaatiota pienryhmissä, mahdollisuus mentorin tukeen koulutuksen aikana (15 op).

– organisaatiokonsultaatioon tai omaan työyhteisöön kytkeytyvä kehittämishanke (laajuus 5 op).

Koulutuksessa hyödynnetään asiantuntijoita eri organisaatioista. Hiippakunnat hyväksyvät osallistujat.

Linkki kotisivulle: http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus