Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus 2021

Takaisin

(45 op)

Esimiesten ja johdon osaaminen tarvitsee tuekseen uusiutumis- ja kehittämistyön ammattilaisia, jotka ymmärtävät organisaatioiden sosiaalisia, psykologisia, taloudellisia, toiminnallisia sekä kulttuurisia systeemejä ja kykenevät tukemaan seurakuntia erilaisissa uusiutumis- ja muissa organisaation kehittämisprosesseissa. Kirkon konsultit toimivat seurakunnissa yhteistyössä hiippakuntien kanssa.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Hallinto ja talous, Johtaminen, Kestävä kehitys ja ympäristö, Työnohjaus, konsultointi, ohjaus, Verkko-osaaminen, vuorovaikutus ja viestintä, Työsuojelu ja -hyvinvointi
Kohderyhmä: Hallinnon ja talouden työntekijät, Kanttorit, Papit, Diakonit ja diakonissat, Viestintätehtävissä toimivat, Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 1.-3.2.2021; 3.-5.5.2021; 8.-10.9.2021; 15.-17.11.2021, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää. Lisäksi 4 jaksoa v. 2022
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2020
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Ilmoittautumisen lisätiedot: Koulutus on täynnä. Hiippakunnat valitsevat osallistujat
Osaamistavoitteet: Osallistuja
– hallitsee konsultointityön ja konsultoivan työotteen osana omaa ammatillista identiteettiään ja erityisosaamistaan,
– tunnistaa ja jäsentää organisaation tilanteen ja arvioi konsultoinnin edellytykset ja lähtökohdat sekä johdon että henkilöstön näkökulmista,
– kehittää yhdessä organisaation johdon ja henkilöstön kanssa sen toimintaa ennakoiden tulevaisuuden haasteita,
– soveltaa monipuolisesti konsultatiivisen työotteen erilaisia viitekehyksiä sekä käyttää ja kehittää lähestymistapoja ja menetelmiä strategisesti tarkoituksenmukaisella tavalla,
– osaa konsultoida sekä rakennemuutosprosesseja, kriisiytyneitä työyhteisöjä että tulevaisuuden uusia mahdollisuuksia hakevia organisaatioita,
– tunnistaa, hyödyntää ja kehittää konsultoitavan organisaation verkostoja ja niiden erilaisia osaamisresursseja sekä
– toimii asiantuntijana kirkon työyhteisöjen, esimiesten ja johdon sekä tuomiokapitulien kehittämistyössä ja muutosprosesseissa.
Lisätietoja:

Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus (45 op, aik. kirkon konsulttivalmennus) soveltuu kirkon työnohjaajille ja vaativissa johtamis- ja asiantuntijatehtävissä toimiville, jotka ovat suorittaneet vähintään Kirjo II tai muun vastaavan tasoisen johtamiskoulutuksen. Koulutus vahvistaa konsultteina toimivien keskinäistä verkostoitumista ja vuoropuhelua yli organisaatiorajojen. Valinnassa otetaan huomioon hiippakunnallisten tarpeiden ohella hakijoiden koulutus, työkokemus ja valmiudet toimia konsultin tehtävissä

Koulutuskokonaisuuteen sisältyy
– 24 koulutuspäivää Kirkon koulutuskeskuksessa (8 x 3 pv lähiopiskelujakso)
– ohjattu etäopiskelu lähiopiskelujaksojen välillä: kirkon verkko-oppimisympäristö Apaja, käytännön konsultaatio- ja kehittämistehtäviä sekä itsenäistä opiskelua, vertaiskonsultaatiota pienryhmissä, mahdollisuus mentorin tukeen koulutuksen aikana (15 op).
– organisaatiokonsultaatioon tai omaan työyhteisöön kytkeytyvä kehittämishanke (laajuus 5 op).

Koulutuksessa hyödynnetään asiantuntijoita eri organisaatioista. Hiippakunnat hyväksyvät osallistujat.

Kieli: Suomi, ruotsi, englanti
Osallistumismaksu: 250 €/jakso
Täysihoito: 188 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 42 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: http://evl.fi/erityiskoulutukset
Tiedustelut sisältö: terttu.malo@evl.fi, 040 1209043
Aineistoa: https://evl.fi/plus/koulutus-ja-tyoelama/henkilostokoulutus/kirkon-erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus