Kirkon tulevaisuus ad 2040. Johtamisen suuntaviivoja tulevaisuustrendien valossa.

Takaisin

(0,50 op)

​Koulutuksessa tutustutaan tulevaisuustutkimukseen ja -trendeihin sekä siihen, mitä ne vaikuttavat ja miten niitä voidaan ottaa huomioon johtamisessa.

Aihe Sisältö
Koulutustyyppi: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: Johtaminen
Kohderyhmä: Papit
Aika ja paikka: 24.-26.4.2023 risteily Helsinki – Tukholma – Helsinki
Ilmoittautuminen viimeistään: 24.3.2023
Ilmoittautumislinkki: Ilmoittaudu tästä
Osaamistavoitteet: ​​Osallistuja tunnistaa erilaisia johtamisen toimintatapoja tulevaisuustrendien valossa.
Lisätietoja: ​Ajankohtaisiin kysymyksiin perehdytään toiminnanjohtaja Jussi Junnin johdolla. Koulutus on tarkoitettu Pappisliiton jäsenenä oleville kirkkoherroille.
Osallistumismaksu: 100 €
Täysihoito: 0,0
Muut kustannukset: Matkat Helsinkiin kustantaa jokainen itse.
Tiedustelut kustannuksista: Jussi Junni, jussi.junni@akiliitot.fi, 09 4270 1507
Tiedustelut sisältö: Jussi Junni, jussi.junni@akiliitot.fi, 09 4270 1507
Linkki kotisivulle: https://akiliitot.fi/suomen-kirkon-pappisliitto/
Toteuttaja: Suomen kirkon pappisliitto