Kirkon tutkimuskeskuksen 50-vuotisjuhlaseminaari

Takaisin

 

Koulutusrakenne: Kirkon ajankohtaiskoulutus
Tehtäväalue: muu koulutus
Kohderyhmä: diakonit ja diakonissat, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kanttorit, lähetyssihteerit ja kv. työn ohjaajat, muut, nuorisotyönohjaajat, papit, perheneuvojat, talouden ja hallinnon työntekijät, varhaiskasvatuksen ohjaajat, viestintätehtävissä toimivat
Aika ja paikka: 13.3.2019 Tampere
Ilmoittautuminen viimeistään: 15.2.2019
Ilmoittautumislinkki: https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5284693&sid=JZPHjtKxfv
Osaamistavoitteet: .
Kieli: suomi
Tiedustelut: Anita Ågren anita.agren@evl.fi
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content3C966C
Toteuttaja: Kirkon tutkimuskeskus