Kirkon työnohjaajakoulutus 2018 ryhmä 2

Takaisin

(60 op)

Ei uusia ilmoittautumisia.

 

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: työnohjaus ja muu ohjaustoiminta
Kohderyhmä: diakoniatyöntekijät, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kanttorit, kiinteistötoimen työntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, lähetyssihteerit, varhaiskasvatuksen työntekijät, nuorisotyöntekijät, papit, perhetyöntekijät, seurakuntaemännät, talouden ja hallinnon työntekijät, viestintätehtävissä toimivat, muut
Aika ja paikka: 3. jakso 30.1.-1.2., 4. jakso 15.-17.5., 5. jakso 28.-30.8. ja 6. jakso 20.-22.11., Kirkon koulutuskesksus, Järvenpää. Lisäksi 2 jaksoa v. 2020
Ilmoittautumisen lisätiedot: Aiemmin alkanut koulutus, ei uusia osallistujia.
Osaamistavoitteet: Osallistuja

– osaa toimia työnohjaajana kirkon työntekijöille, työryhmille ja työtiimeille osana omaa työtään,

– ymmärtää syvällisesti ihmisen psykodynamiikkaa, vuorovaikutusta, ryhmäilmiöitä, työelämää, työyhteisöä, johtamista ja kirkkoa hengellisenä työyhteisönä,

– osaa hyödyntää työelämän asiantuntijuuttaan omassa työssään,

– ymmärtää itsetuntemuksen ja reflektoinnin merkityksen osana ammatillista työtä.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 250 €/jakso
Täysihoito: 216 €/jakso
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 68 €/jakso.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Markku Tynkkynen markku.tynkkynen@evl.fi 050 3522669
Lisätietoja: Koulutus on tarkoitettu kaikille kirkon työntekijöille sekä kirkon yhteydessä toimivien järjestöjen työntekijöille. Hakeutumisen edellytyksenä on ammattikorkeakoulu-, ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistoasteen tutkinto. Tutkinnon jälkeistä työkokemusta vaaditaan vähintään 10 vuotta. Perusedellytys on kirkon työnohjaajalta saatu 40 kerran henkilökohtainen (45-60 min/n. 2 viikon välein) tai 30 kerran ryhmätyönohjaus (1,5 h/n. 3 viikon välein). Työnohjauskokemus voi muodostua myös useammasta lyhyemmästä työnohjuskokonaisuudesta. Koulutukseen valittavan eduksi luetaan aiemmin suoritetut työnohjausta tukevat koulutusohjelmat. Edellisestä pitkästä koulutuksesta tulisi olla kulunut vähintään vuosi. Koulutukseen hakeutuneille lähetetään ilmoittautumisajan jälkeen sähköpostitse ohjeet tarkemman ilmoittautumislomakkeen täyttämisestä. Osa ilmoittautuneista kutsutaan psykologiseen soveltuvuusarviointiin 5.-6.2. ja 12.-13.2.2018 Kirkon koulutuskeskukseen. Arviointi vie hakijalta yhden päivän. Lopullinen koulutusryhmä valitaan arvioitavien joukosta. Valinnan koulutukseen tekee KK yhteistyössä hiippakuntien kanssa.
Linkki kotisivulle: http://sakasti.evl.fi/erityiskoulutus
http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/3076F75A7F3273CCC22578BD002FEAE0/$FILE/Tyonohjausesite_15.pdf
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus