Kirkon työnohjaajakoulutus 2020

Takaisin

(60 op)

Aiemmin alkanut koulutus, ei uusia osallistujia.

Koulutustyyppi: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: Työnohjaus, konsultointi, ohjaus
Kohderyhmä: Diakonit ja diakonissat, Kanttorit, Nuorisotyönohjaajat, Papit, Perheneuvojat, Johtajat / lähijohtajat
Aika ja paikka: 3. jakso 17.-19.2., 4. jakso 24.-26.5., 5. jakso 18.-20.8., 6. jakso 29.11.-1.12.2021, lisäksi 2 jaksao v. 2022, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää
Ilmoittautuminen viimeistään: 31.10.2019
Ilmoittautumisen lisätiedot: Aiemmin alkanut koulutus, ei uusia osallistujia.
Osaamistavoitteet: Osallistuja -osaa toimia työnohjaajana kirkon työntekijöille, työryhmille ja työtiimeille osana omaa työtään, -ymmärtää syvällisesti ihmisen psykodynamiikkaa, vuorovaikutusta, ryhmäilmiöitä, työelämää, työyhteisöä, johtamista ja kirkkoa hengellisenä työyhteisönä, -osaa hyödyntää työelämän asiantuntijuuttaan omassa työssään, -ymmärtää itsetuntemuksen ja reflektoinnin merkityksen osana ammatillista työtä

Lisätietoja: Ennen ilmoittautumista valmistaudu seuraavasti: -Mikä on ammatti- tai perustutkintosi: nimike ja valmistumisvuosi-Selvitä työnohjaajakoulutusta tukevat aiemmat erityiskoulutuksesi: koulutuksen nimi ja valmistumisvuosi-Mitkä ovat vakituiset työsuhteesi ennen nykyistä tehtävääsi: työpaikka ja aika-Oma saatu työnohjaus: vuosi, tuntimäärä, yksilö- vai ryhmätyönohjaus, työnohjaajan nimi-Hanki oman työnantajan suostumus hakeutumiselle-Keskustele lähijohtajasi kanssa siitä, millä tavalla hän suhtautuu kolutukseen, joka on laaja ja vie paljon aikaa.-Valmistaudu vastaamaan kysymykseen: ”Miksi hakeudut työnohjaajakoulutukseen?”Ilmoittautumisen jälkeen sinulla on vielä mahdollista muokata tietojasi.

Kieli: Suomi
Osallistumismaksu: 250 €/jakso
Täysihoito: 188 €/jakso
Kustannusten lisätiedot: Ateriapaketti ei-majoittuville 42 €/jakso
Tiedustelut kustannuksista: ulla.pyykko@evl.fi
Tiedustelut sisältö: markku.tynkkynen@evl.fi
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus