Kirkon työnohjaajakoulutus 2020

Takaisin

(60 op)

Koulutus on täynnä. Ei uusia ilmoittautumisia.

 

Koulutusrakenne: Kirkon erityiskoulutus
Tehtäväalue: työnohjaus ja muu ohjaustoiminta
Kohderyhmä: diakoniatyöntekijät, johtamis- ja esimiestehtävissä toimivat, kanttorit, kiinteistötoimen työntekijät, kirkkoherranviraston työntekijät, lähetyssihteerit, varhaiskasvatuksen työntekijät, nuorisotyöntekijät, papit, perhetyöntekijät, seurakuntaemännät, talouden ja hallinnon työntekijät, viestintätehtävissä toimivat, muut
Aika ja paikka: 1. jakso 31.8.-2.9., 2. jakso 9.-11.12.2020, Kirkon koulutuskeskus, Järvenpää. Lisäksi 4 jaksoa 2021 ja 2 jaksoa 2022
Ilmoittautumislinkki: https://www.lyyti.in/Kirkon_tyonohjaajakoulutus_6836
Ilmoittautumisen lisätiedot: Ennen ilmoittautumista valmistaudu seuraavasti:

– Mikä on ammatti- tai perustutkintosi: nimike ja valmistumisvuosi

– Selvitä työnohjaajakoulutusta tukevat aiemmat erityiskoulutuksesi: koulutuksen nimi ja valmistumisvuosi

– Mitkä ovat vakituiset työsuhteesi ennen nykyistä tehtävääsi: työpaikka ja aika

– Oma saatu työnohjaus: vuosi, tuntimäärä, yksilö- vai ryhmätyönohjaus, työnohjaajan nimi

– Hanki oman työnantajan suostumus hakeutumiselle

– Keskustele lähijohtajasi kanssa siitä, millä tavalla hän suhtautuu kolutukseen, joka on laaja ja vie paljon aikaa.

– Valmistaudu vastaamaan kysymykseen: ”Miksi hakeudut työnohjaajakoulutukseen?”

Ilmoittautumisen jälkeen sinulla on vielä mahdollista muokata tietojasi.

Osaamistavoitteet: Osallistuja

– osaa toimia työnohjaajana kirkon työntekijöille, työryhmille ja työtiimeille osana omaa työtään,

– ymmärtää syvällisesti ihmisen psykodynamiikkaa, vuorovaikutusta, ryhmäilmiöitä, työelämää, työyhteisöä, johtamista ja kirkkoa hengellisenä työyhteisönä,

– osaa hyödyntää työelämän asiantuntijuuttaan omassa työssään,

– ymmärtää itsetuntemuksen ja reflektoinnin merkityksen osana ammatillista työtä.

Kieli: suomi
Osallistumismaksu: 250 €/jakso
Täysihoito: 218 €/jakso
Muut kustannukset: matkat
Kustannusten lisätieto: Ateriapaketti ei-majoittuville 69 €/jakso.

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Tiedustelut: Markku Tynkkynen markku.tynkkynen@evl.fi 050 3522669
Lisätietoja: Koulutus on tarkoitettu kaikille kirkon työntekijöille sekä kirkon yhteydessä toimivien järjestöjen työntekijöille. Hakeutumisen edellytyksenä on ammattikorkeakoulu-, ylempi korkeakoulututkinto tai vastaava aiempi opistoasteen tutkinto. Tutkinnon jälkeistä työkokemusta vaaditaan vähintään 7 vuotta. Valittavalta edellytetään kokemusta omasta työnohjauksesta: 40 kertaa henkilökohtaista tai 30 kertaa ryhmätyönohjausta. Työnohjauskokemus voi muodostua myös useammasta lyhyemmästä työnohjauskokonaisuudesta. Koulutukseen valittavan eduksi luetaan aiemmin suoritetut työnohjausta tukevat koulutusohjelmat. Edellisestä pitkästä koulutuksesta tulisi olla kulunut vähintään vuosi. Osa ilmoittautuneista kutsutaan pääkaupunkiseudulle valintakoepäivään, jotka sijoittuvat ajalle 29.-31.1.2020. Lopullinen koulutusryhmä (enimmillään 20 henkilöä) valitaan valintakoepäivään kutsuttujen joukosta. Valinnan koulutukseen tekee KK yhdessä hiippakuntien kanssa.
Linkki kotisivulle: http://evl.fi/erityiskoulutukset
http://evl.fi/erityiskoulutukset
Toteuttaja: Kirkon koulutuskeskus